17/02/2016

Vnitřek stavení tvořila jen jedna místnost, skromně zařízená, ale z pece v rohu místnosti příjemně hřály a probleskovaly vytoužené plameny. Gwinver si odepla sponu a sundala kápi i plášť. Její rezavě zbarvené vlasy pozdravily plameny a ty ještě více osvětlily místnost. Spokojeně usedla na lavici a byla ráda, že už není v sedle.

 

Po chvíli dorazil Kalet s mladíkem. Kalet šel rovnou k peci. „Konečně si prohřeju své staré kosti“, radoval se...

14/12/2015

Měli celkem naspěch, vítr se zvedal a blížící se temně prošedivělá mračna nevěstila nic dobrého. „Mám obavu, že jak sílí vítr, tak to nestihneme“, rozhlédl se Kalet a dodal: „Zabočíme více k řece a zabereme dům nějakého rybáře“.

 

Gwinver přikývla, už byla celkem promrzlá. Neměla moc ráda, když využívali svého vyššího postavení, ale cesta v dešti a ledovém větru jí připadala už nereálná. Zprávy, které nesou, nejsou tak důležité, aby nevydr...

03/12/2015

 “Pane, pane, tím směrem nejezděte!”, rozeběhl se pasáček směrem k jezdci. Inguz zastavil koně. “Proč bychom tím směrem neměli jet?“, udiveně se zeptal chlapce a pohlédl na ryjící prasata. “Je po samhainu a tím směrem jsou obětní blata, svět náš a zásvětí je až do slunovratu průchozí, pane!”.  K chlapci popojel i druhý jezdec. „Jel tu před námi ještě někdo?” zeptal se chlapce. “Ne pane, nejel, ale může to být nebezpečné”. Zpoza tisového...

23/09/2015

Byly slyšet zpěvy a ryk tančících žen i dětí, muži se do dění zatím moc nezapojovali, měli na starost přípravu ohňů na večer. Ve vzduchu doslova visela radostná nálada a snad i hora samotná se radovala. Toranos se otočil k Noibionovi a pronesl: „Lidé jsou veselí a radostní, bude to dobrá oslava Mabonu!“ Noibion přikývl a dodal: „Velmi veselá, můj pane. Nechal jsem na vaše přání navařit dvojnásobek piva. Vaši štědrost lidé jistě ocení“, d...

24/07/2015

 Otevřela se dvoukřídlá vrata a do hodovní síně naráz vrazilo silné světlo. Awelwildos byl už o hostech spraven, opláchl se ve vědru a snažil se tvářit, jako by minulou noc nepropil na oslavu shledání s Inguzem, Sowulem a jejich bojovníky. Odér medoviny a piva byl však stále silně cítit, naštěstí to byla v hodovních síních častá vůně a tak ji hosté nevěnovali pozornost. „Vítám vás na dvoře Hvozdu, jak ale vidíte, trůn je prázdný, můj bra...

11/06/2015

Slunce ještě ani pořádně nezahájilo den a údolím již bylo slyšet svištění kos, jak sráží další a další stébla k zemi. Monotónní zvuk byl občas zpestřen přibrušováním ostří pískovcovými brousky. Kosy ale byly dobře naklepány a tak nebyl příliš častý. Po nedávných deštích byla tráva vysoká a silná, bude z ní krásné seno, hodnotil trávu stařešina vesnice. Jak se blížil slunovrat, slunce již sílilo a bylo lepší si v tyto dny přivstat. Stařeš...

07/06/2015

 

„Jsem princ, princ Trignos, napojte naše koně a nás pohostěte!“, hlasitě se uvedl mladík a rozhlédl se po hodovní síni, kde by se mohl co nejpohodlněji usadit. Awelwildos zvedl zrak od ohně a zadíval se na ně. Neměl moc v oblibě tyhle mladíčky, kteří žijí z prestiže svého původu. Vzniklé ticho přerušil vcházející Toranos. „Vítej Trigne, princi z Bragadunum, jsi samozřejmě vítán i se svým doprovodem.“

 

Awelwildos se zvednul a pokračoval:...

07/05/2015

 

 

Koně šli krokem, cesta mírně stoupala, slunce bylo ještě vysoko a do cíle nebylo daleko, a tak bylo zbytečné je hnát. Awelwildos s Inguzem byli zrovna v hovoru, kolik osad zastihnou v čase beltinu navštívit, když koně najednou zastavili, nastražili uši a nervózně začali hledět k hustému porostu mladých buků a jedlí. Zahleděli se i Awelwildos a Inguz. „Divoká prasata?“ řekl nahlas Inguz. „To bude něco jiného“ odpověděl Awelwildos. „Pach...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na