17/02/2016

Vnitřek stavení tvořila jen jedna místnost, skromně zařízená, ale z pece v rohu místnosti příjemně hřály a probleskovaly vytoužené plameny. Gwinver si odepla sponu a sundala kápi i plášť. Její rezavě zbarvené vlasy pozdravily plameny a ty ještě více osvětlily místnost. Spokojeně usedla na lavici a byla ráda, že už není v sedle.

 

Po chvíli dorazil Kalet s mladíkem. Kalet šel rovnou k peci. „Konečně si prohřeju své staré kosti“, radoval se...

14/12/2015

Měli celkem naspěch, vítr se zvedal a blížící se temně prošedivělá mračna nevěstila nic dobrého. „Mám obavu, že jak sílí vítr, tak to nestihneme“, rozhlédl se Kalet a dodal: „Zabočíme více k řece a zabereme dům nějakého rybáře“.

 

Gwinver přikývla, už byla celkem promrzlá. Neměla moc ráda, když využívali svého vyššího postavení, ale cesta v dešti a ledovém větru jí připadala už nereálná. Zprávy, které nesou, nejsou tak důležité, aby nevydr...

03/12/2015

 “Pane, pane, tím směrem nejezděte!”, rozeběhl se pasáček směrem k jezdci. Inguz zastavil koně. “Proč bychom tím směrem neměli jet?“, udiveně se zeptal chlapce a pohlédl na ryjící prasata. “Je po samhainu a tím směrem jsou obětní blata, svět náš a zásvětí je až do slunovratu průchozí, pane!”.  K chlapci popojel i druhý jezdec. „Jel tu před námi ještě někdo?” zeptal se chlapce. “Ne pane, nejel, ale může to být nebezpečné”. Zpoza tisového...

23/09/2015

Byly slyšet zpěvy a ryk tančících žen i dětí, muži se do dění zatím moc nezapojovali, měli na starost přípravu ohňů na večer. Ve vzduchu doslova visela radostná nálada a snad i hora samotná se radovala. Toranos se otočil k Noibionovi a pronesl: „Lidé jsou veselí a radostní, bude to dobrá oslava Mabonu!“ Noibion přikývl a dodal: „Velmi veselá, můj pane. Nechal jsem na vaše přání navařit dvojnásobek piva. Vaši štědrost lidé jistě ocení“, d...

24/07/2015

 Otevřela se dvoukřídlá vrata a do hodovní síně naráz vrazilo silné světlo. Awelwildos byl už o hostech spraven, opláchl se ve vědru a snažil se tvářit, jako by minulou noc nepropil na oslavu shledání s Inguzem, Sowulem a jejich bojovníky. Odér medoviny a piva byl však stále silně cítit, naštěstí to byla v hodovních síních častá vůně a tak ji hosté nevěnovali pozornost. „Vítám vás na dvoře Hvozdu, jak ale vidíte, trůn je prázdný, můj bra...

11/06/2015

Slunce ještě ani pořádně nezahájilo den a údolím již bylo slyšet svištění kos, jak sráží další a další stébla k zemi. Monotónní zvuk byl občas zpestřen přibrušováním ostří pískovcovými brousky. Kosy ale byly dobře naklepány a tak nebyl příliš častý. Po nedávných deštích byla tráva vysoká a silná, bude z ní krásné seno, hodnotil trávu stařešina vesnice. Jak se blížil slunovrat, slunce již sílilo a bylo lepší si v tyto dny přivstat. Stařeš...

07/06/2015

 

„Jsem princ, princ Trignos, napojte naše koně a nás pohostěte!“, hlasitě se uvedl mladík a rozhlédl se po hodovní síni, kde by se mohl co nejpohodlněji usadit. Awelwildos zvedl zrak od ohně a zadíval se na ně. Neměl moc v oblibě tyhle mladíčky, kteří žijí z prestiže svého původu. Vzniklé ticho přerušil vcházející Toranos. „Vítej Trigne, princi z Bragadunum, jsi samozřejmě vítán i se svým doprovodem.“

 

Awelwildos se zvednul a pokračoval:...

07/05/2015

 

 

Koně šli krokem, cesta mírně stoupala, slunce bylo ještě vysoko a do cíle nebylo daleko, a tak bylo zbytečné je hnát. Awelwildos s Inguzem byli zrovna v hovoru, kolik osad zastihnou v čase beltinu navštívit, když koně najednou zastavili, nastražili uši a nervózně začali hledět k hustému porostu mladých buků a jedlí. Zahleděli se i Awelwildos a Inguz. „Divoká prasata?“ řekl nahlas Inguz. „To bude něco jiného“ odpověděl Awelwildos. „Pach...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků