19/05/2016

Autor textu:

O tom, že Středočeský kraj je někdy doslova studnicí archeologického poznání, se v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech přesvědčujeme dnes a denně. Nejnověji na Nymbursku, kde rozšíření lokality pro rodinné domky v prostoru někdejšího Sadu míru ve Všechlapech iniciovalo další záchranný archeologický výzkum v regionu. Lokalita nám znovu dala pocítit mimořádnou kulturní pestrost, s níž se potkáváme v celém prostoru středního...

10/09/2015

Autor textu:

Skotské Glasgow přijalo pro dny 2. - 5. 9. 2015 roli hostitele 21. výroční konference Evropské asociace archeologů (European Association of Archaeologists). Každoroční největší evropské setkání archeologů našlo zázemí v krásném kampusu University of Glasgow, který tak měl možnost přivítat na 2500 archeologů z celého světa; tito zde v sedmi hlavních tematických blocích a celkem 173 sekcích představili výsledky své vědecké práce.

...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na