11/03/2019

Autor textu:

Jsou záchranné archeologické výzkumy, které se plánují týdny a měsíce dopředu – v extrémních případech českých dopravních infrastrukturních projektů ještě déle – a pak jsou výzkumy, které na archeologa vyskočí doslova nečekaně, na poslední chvíli. Často je to dáno tím, že investor neoznámí svůj stavební záměr včas, ať již záměrně nebo neúmyslně. Pak jsou rovněž taková místa, kam oko archeologa při jeho cestách regionem zrovna moc často n...

16/04/2018

Autor textu:

Není to tak dávno, co jsme Vás informovali o průběžných výsledcích záchranného archeologického výzkumu před stavbou obchvatu Plaňan. Ten byl sice na několik zim

09/01/2018

Autor textu:

Záchranný archeologický výzkum pod hradištěm Kolo u Týnce nad Labem proběhl již v roce 2014, jak jsme vás již několikrát informovali, nicméně práce na dokumentaci a analýze získaných nálezů a situací ještě stále nejsou dokončeny a lze očekávat, že ještě několik let trvat budou. To je ostatně situace běžná v případě všech větších archeologických výzkumů. I v této fázi zpracování je třeba trpělivosti, pečlivosti a mnohdy se vynořují překáž...

03/07/2017

Autor textu:

Pravěká osada Křivolík se v posledních letech stává pojmem. Malebně zapadlým prostředím v lesích u České Třebové, upřímnou snahou o věrné rekonstrukce pravěkých staveb a postupů, ale především nadšením a „Do It Yourself“ přístupem, do něhož je kromě jádra sdružení Bacrie zapojena již celá řada příznivců a přátel. V sobotu 24. června 2017 měla možnost do jejich „kuchyně“ nahlédnout i veřejnost a to během již tradičních oslav Slunovratu s...

06/10/2015

Autor textu:

 Když se na dovolenou vydá archeolog, dá se očekávat, že se bude po trase pídit po zajímavých archeologických lokalitách nebo muzeích, kde by mohl své oči potěšit pohledem na místní nálezy a v hlavě pak porovnávat jejich vztah k archeologickým kulturám u sebe doma. Nejinak tomu bylo i u nás, ačkoli naším cílem byly také Julské Alpy a provětrání se na slovinské národní hoře Triglav. Slovinsko je i přes svou nepatrnou velikost nádherná zem...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na