30/09/2015

Poslední dobou u nás není o nové archeologické expozice či výstavy zrovna nouze. Tyto moderní počiny málokdy zklamou, ale často se stále drží zavedených muzejních přístupů, založených na artefaktech ve vitrínách a dlouhých textových tabulích. Občas se ale i u nás objeví něco zcela nevídaného, co vnese svěží vítr do tradičního pojetí a odkryje tak nové dimenze muzejní prezentace. Ovšem, jak to tak bývá a jak si ukážeme, všechno má svůj há...

29/09/2015

V roce 2010 proběhla v rakovnickém muzeu výstava k připomenutí 390. výročí srážky císařsko ligistických a stavovských vojsk u Rakovníka, proběhlé dva dny před bitvou na Bílé hoře, přesněji ve dnech 27. října až 6. listopadu 1620. Následující rok muzeum ve spolupráci s dalšími subjekty vydalo populárně naučnou publikaci "Bitva u Rakovníka 1620", která shromáždila veškeré poznatky a prameny prezentované na výstavě do knižní podoby. Velký a...

25/09/2015

Autor textu:

 Tentokrát se vydejme do západních Čech za Františkem Xaverem Francem, který se narodil 3. 12. 1838 a zemřel 20. 1. 1910. Profesí byl zámecký zahradník na zámku Kozlu u Šťáhlav, který patřil hraběti Valdštejnovi. Byl to však i první významný západočeský archeolog a muzejník. V roce 1903 se v Plzni setkal i se známým německým archeologem P. Reineckem. F. X. Franc se archeologickému výzkumu zejména pravěkých lokalit věnoval především v...

24/09/2015

Autor textu:

Něco o mamutech aneb zapomeňte na Štorcha
Mamuti jsou vděčným tématem – zná je úplně každý. Od dětí (film Doba ledová už má čtyři pokračování dobrodružství mamuta Mannyho a v roce 2016 se chystá páté) přes sportovce (mamutí mosty pro skoky na lyžích v českém Harrachově, rakouském Oberstdorfu či norském Vikersunde), horolezce a turisty (značka oblečení Mammut), jeskyňáře a cestovatele (Mamutí jeskyně v USA je nejdelší jeskyní světa – nepl...

23/09/2015

Byly slyšet zpěvy a ryk tančících žen i dětí, muži se do dění zatím moc nezapojovali, měli na starost přípravu ohňů na večer. Ve vzduchu doslova visela radostná nálada a snad i hora samotná se radovala. Toranos se otočil k Noibionovi a pronesl: „Lidé jsou veselí a radostní, bude to dobrá oslava Mabonu!“ Noibion přikývl a dodal: „Velmi veselá, můj pane. Nechal jsem na vaše přání navařit dvojnásobek piva. Vaši štědrost lidé jistě ocení“, d...

22/09/2015

Odborná konference vždy vyvolává u badatelů ambivalentní pocity. Ti, co budou přednášet svůj příspěvek, pociťují lehkou nervozitu, ale zároveň jsou zvědaví na reakce kolegů na výsledky svého výzkumu. Ostatní očekávají novou inspiraci pro svou práci a také vítanou změnu prostředí. A všichni se samozřejmě těší na setkání s kolegy a příjemně strávených pár dní. Konference Otázky neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska 2015, kterou v let...

17/09/2015

Autor textu:

 Kdybychom vás oblékli do pravěkého oděvu a přenesli v čase do doby lovců a sběračů, zvládli byste se o sebe postarat? Jistě by vás napadlo, že si musíte vyrobit zbraň, se kterou budete schopni ulovit potravu. Třeba byste si vzpomněli na hodiny dějepisu, kde jste se učili o nástrojích pravěkého člověka vyrobených z kamene. Možná už víte, že pravěký člověk si je nevyráběl z jakéhokoli kamene, který mu přišel pod ruku, ale že si kameny peč...

10/09/2015

Autor textu:

Skotské Glasgow přijalo pro dny 2. - 5. 9. 2015 roli hostitele 21. výroční konference Evropské asociace archeologů (European Association of Archaeologists). Každoroční největší evropské setkání archeologů našlo zázemí v krásném kampusu University of Glasgow, který tak měl možnost přivítat na 2500 archeologů z celého světa; tito zde v sedmi hlavních tematických blocích a celkem 173 sekcích představili výsledky své vědecké práce.

...

08/09/2015

 V kůžích oděný paleolitický lovec napíná v silných pažích tětivu luku a neslyšně se plíží k vzrostlému divočákovi. Neolitická vesnička je prodchnuta dýmem z hliněné pece a veselými hlasy mužů, brousících kámen a žen, drtících obilí. Rusovlasá kráska z doby bronzové proplétá hbitými prsty v dřevěném rámu vlněnou krosienku. Halštatský pár sklářů usilovně dmýchá oheň v tavicí pícce a navíjí barevné skleněné korálky. Zaplněná laténská osada...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na