26/05/2016

Šedý dým ještě pomalu stoupá z pohřební hranice, ale pivo už teče proudem do rohů, které bojovníci lačně nastavují křepčícím tanečnicím. Sigiswert by si jistě přál, aby ho na posmrtné putování vyprovodila pořádná hostina a veselí namísto truchlivého lkaní. Byl by spokojen, na rozloučení s ním dorazili i jeho markomanští příbuzní a přátelé z blízkého i dalekého okolí. Jeho hrdinné činy náležitě oslavili, takže jeho duše teď může s dýmem v...

19/05/2016

Autor textu:

O tom, že Středočeský kraj je někdy doslova studnicí archeologického poznání, se v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech přesvědčujeme dnes a denně. Nejnověji na Nymbursku, kde rozšíření lokality pro rodinné domky v prostoru někdejšího Sadu míru ve Všechlapech iniciovalo další záchranný archeologický výzkum v regionu. Lokalita nám znovu dala pocítit mimořádnou kulturní pestrost, s níž se potkáváme v celém prostoru středního...

17/05/2016

Germáni se znovu vracejí na své slavné pohřebiště Pičhora! Sejdou se tam 25. května v 17 hodin, aby uctili památku jednoho ze svých bojovníků obřadem, tancem, ohněm a hodováním. A vy můžete být u toho!

Pičhora u Dobřichova (více se o ní dočtete zde) totiž byla v prvních staletích po přelomu letopočtu jedním z nejvýznamnějších pohřebišť u nás, a pro své luxusní předměty, které v těchto hrobech nalezl už na počátku 20. století známý archeol...

12/05/2016

Muzea na celém světě oslaví 18. května Mezinárodní den muzeí, který byl ustaven v roce 1977 a letos si připomeneme jeho 39. výročí. Ani my na Ústavu archeologické památkové péče nemůžeme opominout takový významný den. Proto vás srdečně zveme do našeho Informačního centra keltské kultury na zámku Nižbor, kde bude po celou sobotu 21. května v rámci tohoto svátku muzeí vstup zdarma. A nejen to...

Mezinárodní rada muzeí ICOM vyhlašuje každoro...

05/05/2016

 

V letošním roce se naplno rozjely přípravy projektu Svatá Ludmila 1100 let, který vznikl z iniciativy obce Tetín, jeho obyvatel, místní farnosti a pana starosty Ing. Martina Hrdličky. Jak je již  patrné z názvu, cílem projektu je přiblížit osobnost a význam sv. Ludmily a to jak na komunitní úrovni, tak i na té nejvyšší, národní. Tři okruhy, představující Ludmilu jako světici, jako historickou silnou ženu a jako patronku místní komunity,...

03/05/2016

Soumrak se již pomalu snášel na údolí Hvozdu, hraniční osady na východě Boiohaema, když muži vztyčili březového ducha jara. Bylo na čase zapálit ohně. Awelwildos pokynul skupince mladých bojovníků s loučemi a společně se odebrali k připraveným hranicím. Byla tu celá rodina, dorazil i mocný bratr Toranos, vládce kraje pod Kamennou horou, který poklidně seděl opodál a pozoroval křepčení mladých. Přátelé se vesele bavili a popíjeli z rohů m...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na