Mezi honosně vyhlížejícími bytovými domy v pražských Modřanech zeje díra, která již brzy bude zaplněna další nablýskanou stavbou. Její obyvatelé se možná při stěhování budou cítit jako noví osadníci, kteří osidlují dosud neobydlený kousek Prahy. Budou-li se ale zajímat o to, co se na prázdném place těsně před stavebními pracemi dělo, zjistí, že zdaleka nejsou prvními, kdo na tomto místě buduje své domovy. Předběhli je již lidé v době bro...

07/11/2017

Autor textu:

Keltské kmeny obývaly několik set let obrovské území Evropy. Od Britských ostrovů po Iberský poloostrov, od Slezska po Středozemní moře, od pobřeží Atlantického oceánu po Karpaty, během své expanze se Keltové dostali dokonce až do Malé Asie. V průběhu historie přišli do styku s mnohými starověkými národy (Řeky, Etrusky, Skýty, Ilyry, Germány, Římany a dalšími etniky střední Evropy), které formovaly jejich náboženské představy.

Při výzkumu...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na