19/12/2017

Cesty archeologie v příštím roce oslaví tři roky své existence. Za tu dobu se nám podařilo zveřejnit množství pozoruhodných nálezů z našich záchranných výzkumů, přilákat nové návštěvníky vzdělávacích archeoakcí a sdílet novinky kolegů od nás i ze světa. Škála popularizačních aktivit našeho Ústavu archeologické památkové péče středních Čech stále roste a v příštím roce tomu bude nejinak. Abychom vás předem trochu nalákali, některé z chyst...

13/12/2017

Totona se ze všech sil snažila udržet kamenný výraz, když Fermovi přivazovala váček s amulety ke koženému opasku. Slzy se jí draly zpod víček. Rychle a nenápadně se naposledy dotkla jeho chladné tváře a pohladila ho po čele.

Pokud bychom se v blízkosti obce Plaňany u Kolína mohli libovolně přesouvat v čase, můžeme si být téměř jistí, že skoro pokaždé bychom zde narazili na nějaké obyvatele. Ideální podmínky pro živobytí tu totiž panují odnepaměti. Obec se rozkládá v údolí pod mírným jižním svahem, zásobovaná dostatkem vody z říčky Výrovky a potoku Blinky. Výhodná poloha v údolí je ze severu a jihu ohraničena dvojicí výrazných návrší, které vymezují dnešní Pl...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na