19/09/2018

Srdečně vás zveme na slavnostní komentovanou vycházku na keltské oppidum Stradonice, která se uskuteční v sobotu 6. října 2018 od 14 hodin v rámci oslav stoletého výročí republiky. Zahájena bude prohlídkou výstavy Prvorepubliková archeologie, která se mimo jiné věnuje tématu velkého archeologického výzkumu Stradonic z roku 1929 a představuje dosud nevystavené exponáty, z výzkumu pocházející.

Oppidum Stradonice patří k nejvýznam...

11/09/2018

Mnoho zim již přešlo krajinou protkanou zurčivým proudem řeky Wilthahwy, a mnoho kmenů a národů v ní zanechalo své stopy. Ještě nikdy však řeka nebyla svědkem slavnostní události, která by otevřela brány času a zavedla své návštěvníky do víru věků. Hleďte, trhlina v plynutí dob se otevřela! Tu sedí lovec a sběrač vedle zemědělce, naproti zase keltská rodina vedle germánských bojovníků. A za nimi celá skupina Slovanů. A všichni společně h...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na