31/10/2018

Autor textu:

Již popatnácté jsme na zámku Nižbor, ležícím naproti slavnému stradonickému oppidu, oslavili Samhain a přenesli se tak do slavných časů dávných Keltů. Každoročně touto slavností nejen zakončujeme návštěvnickou sezónu v Informačním centru keltské kultury, ale především si připomínáme  a oživujeme významný keltský svátek, který své stopy zanechal i v naší kultuře. Keltové věřili, že v tuto tajemnou noc se přeruší hranice mezi světy živých...

Hřejivé paprsky osvětlují vyvýšené temeno, na němž se ve skrytu mohutného opevnění rozkládá majestátní sídliště. Ztracená v záplavě zeleni a hrající pestrými barvami, jaké dokáže vykreslit jen vrcholící podzim, taková krajina je kulisou tamějšího dění. Velkolepé oppidum vypínající se nad korytem řeky, podél jejíchž břehů proudí obchodníci z nedalekých i vzdálených míst a přinášejí nezbytné suroviny i luxusní předměty k potěše žen i mužů....

Ústav archeologické památkové péče středních Čech vás srdečně zve do Informačního centra keltské kultury na zámku Nižbor, kde se 20. 10. 2018 od 12 hodin uskuteční oslavy keltského svátku Samhain. Období přelomu října a listopadu bylo pro Kelty počátkem nového roku, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Spolu s Kelty si ho na nižborském zámku již tradičně připomeneme hudbou, tancem a ukázkami keltských řemesel, to vše letos...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na