27/03/2019

Autor textu:

První jarní sobotu se každoročně setkáváme na vrcholu svahu, ležícím naproti zámku Nižbor. Právě zde se v dávných dobách rozkládalo keltské oppidum Stradonice, jehož sláva jak v časech minulých, tak i současných dalekosáhle překonala hranice české kotliny. Zatímco odpoledne si na památném místě připomínáme svět proslulých Keltů ukázkou replik jejich výbavy, výzbroje, každodenních předmětů i oděvů, večery patří tzv. čertům.

S čerty z...

11/03/2019

Autor textu:

Jsou záchranné archeologické výzkumy, které se plánují týdny a měsíce dopředu – v extrémních případech českých dopravních infrastrukturních projektů ještě déle – a pak jsou výzkumy, které na archeologa vyskočí doslova nečekaně, na poslední chvíli. Často je to dáno tím, že investor neoznámí svůj stavební záměr včas, ať již záměrně nebo neúmyslně. Pak jsou rovněž taková místa, kam oko archeologa při jeho cestách regionem zrovna moc často n...

08/03/2019

Archeologie u nás již dávno není doménou jen mužů. Obě pohlaví bok po boku spolupracují, jak při terénních, tak i jiných výzkumech. Se ženami se setkáváme nejen ve výkopových sondách či v archeologických laboratořích, ale rovněž v muzeích či archeoparcích. Zastávají rozličné pracovní pozice, věnují se řadě odborných i popularizačních témat, zajímají se o rozmanité archeologické situace, nálezy, kultury či lokality. Spojuje je nadšen...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na