19/04/2019

Autor textu:

Tisíce let historie pohledem žen, které odešly za největší změnou svého života. Tak zní podtitul putovní výstavy Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás, která originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž os...

15/04/2019

Autor textu:

Vydejte se s námi za poznáním významné lokality z doby bronzové, která již před více než 130 lety upoutala svými nálezy zájem archeologů. Na velimské Skalce a jejím okolí se rozkládalo jedno z největších hradišť našeho pravěku a situace odkryté dlouhodobým záchranným archeologickým výzkumem umožnily nahlédnout do života a událostí na přelomu střední a mladší doby bronzové.

Srdečně vás zveme v neděli 21. dubna 2019, při pří...

15/04/2019

Autor textu:

Přidejte se k nám na cestě za poznáním jednoho z nejslavnějších míst keltských Čech a nechte se unést géniem loci dávných dob. Srdečně vás zveme ve čtvrtek 18. dubna, při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, ke komentované vycházce za Kelty na oppidum Stradonice.

Keltské oppidum Stradonice leží na dohled od zámku Nižbor, kde Ústav archeologické památkové péče provozuje Informační centrum keltské kultury. Na návštěvu zámku, kelt...

15/04/2019

Autor textu:

Zářící ohně, živá hudba, magické rituály, tančící těla, poháry po okraj naplněné medovinou a rozmanité laskominy, to vše tvořilo neoddělitelnou součást oslav Beltainu, jednoho ze čtyř hlavních keltských svátků, který připadal na přelom dubna a května. Stejně jako my dnes, tak i dávní Keltové před tisíci lety radostně vítali netrpělivě očekávaný příchod jara a počátek bezpečnějšího a plodného období roku. Oddávali se hodování a všeobecným...

15/04/2019

Autor textu:

13 lokalit, 13 příběhů, desítky archeologických artefaktů. To vše najdete v naší nové publikaci Klenoty středočeského pravěku, kterou jsme slavnostně pokřtili 9. dubna 2019 v prostorách Středočeské centrály cestovního ruchu. Úvodního slova a představení publikace se ujala Irena Benková, archeoložka a ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, spolu s autory publikace, archeology Veronikou Puhačovou a Zdeňkem Benešem. K...

14/04/2019

Milí čtenáři a návštěvníci našich popularizačních akcí, rádi bychom se s vámi podělili o radostnou novinku. Akce Kupecká osada Krumbenowe, kterou každoročně v září pořádáme společně s Regionálním muzeem v Českém Krumlově pod hlavičkou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, získala Zlatého mamuta. 

Zlatý mamut - Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie, jak zní celý název ocenění, byl letos prvně udílen v partnerství tř...

01/04/2019

Pojďte s námi pootevřít archeologickou bránu v čase a podívat se do pravěkého srdce Čech! Srdečně vás zveme na křest populárně-naučné publikace Klenoty středočeského pravěku. Ta poutavě vypráví 13 příběhů ze 13 různých míst středních Čech, jejichž dávnou minulost archeologové odhalili. Knihu i související originální nálezy Vám představíme 9. dubna 2019 v 16:30 ve Středočeské centrále cestovního ruchu.

Publikace Klenoty středočeského...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na