10/10/2019

Autor textu:

Srdečně vás zveme na podzimní přednášku a vycházku za poznáním zaniklého stříbrnoskalického hrnčířství. Akci pořádá spolek Život v Hradci a okolí v rámci Mezinárodního dne archeologie 19. října 2019 od 14 hodin. Přednášejícím a průvodcem vám bude Jiří Bernat z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Místem konání přednášky se stane infocentrum č. p. 71 na náměstí ve Stříbrné Skalici. Hlavním tématem akce je sice bývalá místní...

07/10/2019

Autor textu:

Město Týnec nad Labem ve spolupráci s Městskou knihovnou Karla Hampla a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech vás srdečně zvou na přednášku Mgr. Zdeňka Beneše Keltové v Týnci nad Labem po 5 letech od výzkumu.

Je tomu už 5 let od začátku záchranného archeologického výzkumu pod hradištěm Kolo u Týnce nad Labem, a přestože jeho vyhodnocení je ještě stále v běhu, řada nových zajímavostí a objevů již byla archeology odhalena...

01/04/2019

Pojďte s námi pootevřít archeologickou bránu v čase a podívat se do pravěkého srdce Čech! Srdečně vás zveme na křest populárně-naučné publikace Klenoty středočeského pravěku. Ta poutavě vypráví 13 příběhů ze 13 různých míst středních Čech, jejichž dávnou minulost archeologové odhalili. Knihu i související originální nálezy Vám představíme 9. dubna 2019 v 16:30 ve Středočeské centrále cestovního ruchu.

Publikace Klenoty středočeského...

11/03/2019

Autor textu:

Jsou záchranné archeologické výzkumy, které se plánují týdny a měsíce dopředu – v extrémních případech českých dopravních infrastrukturních projektů ještě déle – a pak jsou výzkumy, které na archeologa vyskočí doslova nečekaně, na poslední chvíli. Často je to dáno tím, že investor neoznámí svůj stavební záměr včas, ať již záměrně nebo neúmyslně. Pak jsou rovněž taková místa, kam oko archeologa při jeho cestách regionem zrovna moc často n...

Do terénu se s Cestami archeologie touláme společně poměrně často. Ať již nakukujeme pod ruce a krumpáče kolegům přímo na archeologických výzkumech,  podnikáme výlety na už objevené pravěké lokality nebo vám zprostředkováváme jedinečnou atmosféru oživených akcí a vzdělávacích workshopů. Tentokrát jsme se proto rozhodli zavést vás tam, kam jsme se spolu ještě nepodívali, a to sice do laboratoře Ústavu archeologické památkov...

28/06/2018

Autor textu:

O polykulturní archeologické lokalitě v Plaňanech u Kolína, jejíž výzkum v těchto dnech pomalu končí, jsme vás obsáhle informovali již několikrát (např. v článk

17/01/2018

Opláchl si obličej v kádi před domem, namočil do ní i hlavu a rukama si přejel dlouhé mokré vlasy a stáhl je z obličeje. Bezmyšlenkovitě prameny stočil a zakroutil si je nad pravou skrání do pevného uzlu, který obvázal pruhem kůže. Vlasy mu tak nebudou na výpravě překážet a jeho vzezření tím dostane majestátnější charakter. Je to tradice jejich germánského kmene, kterou si všichni muži oblíbili pro její praktičnost i symboliku zároveň. H...

07/11/2017

Autor textu:

Keltské kmeny obývaly několik set let obrovské území Evropy. Od Britských ostrovů po Iberský poloostrov, od Slezska po Středozemní moře, od pobřeží Atlantického oceánu po Karpaty, během své expanze se Keltové dostali dokonce až do Malé Asie. V průběhu historie přišli do styku s mnohými starověkými národy (Řeky, Etrusky, Skýty, Ilyry, Germány, Římany a dalšími etniky střední Evropy), které formovaly jejich náboženské představy.

Při výzkumu...

Reportáž o archeologickém nálezu germánské dlážděné cesty ze starší doby římské, kterou zkoumá Ústav archeologické památkové péče středních Čech.

31/10/2016

Ač má mnoho lidí, patrně díky ikonickému Indianu Jonesovi, archeologii spojenou s dobrodružstvím, realita archeologova všedního dne zas tak akční nebývá. Psaní nálezových zpráv, jednání s investory, zima či žár na výzkumech, systematizace keramiky, hodiny nad odbornými články, to rozhodně není to, co si představují děti, když chtějí být archeology. Ovšem jako každá věda, i ta naše se stále vyvíjí a přichází s novými a novými metodami, z...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků