05/09/2019

Autor textu:

Vydejte se s námi za poznáním významné lokality z doby římské, která již před více než 120 lety upoutala svými nálezy zájem archeologů. Společně s autorem Naučné stezky Markomanů a pracovníkem Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Mgr. Zdeňkem Benešem, se projdeme po stezce, která nás zavede až na Pičhoru, malebné návrší nad Dobřichovem, kde se na počátku 1. století n. l. nacházelo velmi bohaté germánské pohřebiště. To je s...

16/08/2019

Autor textu:

Léto ještě zdaleka nekončí a pokud chcete spojit svoje výlety se špetkou poznání, máme pro vás pár zajímavých tipů, kam se nejen ve Středočeském kraji vydat za archeologickou a keltskou tematikou.

Naše stálá expozice Keltové v srdci Čech... a co bylo před nimi v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor dostala loni zbrusu nový kabát, a ten je skutečně pestrý. Už jste ji viděli? Otevřeno máme během léta každý den od 10 do 18 hodi...

01/07/2019

K poznávání okolí může člověka popostrčit třeba taková plánovaná odstávka elektřiny. Tak tomu alespoň bylo v mém případě tehdy, když jsem se vydal na průzkum jihozápadního Berounska. Při své výpravě jsem navštívil mnoho zajímavých lokalit a s jednou z nich - a to sice pozůstatky vodní tvrze v obci Neumětely - vás nyní seznámím. Možná se na zajímavý výlet do přírody okořeněný špetkou historie, archeologie, ale i staročeských bájí, vydáte...

15/04/2019

Autor textu:

Vydejte se s námi za poznáním významné lokality z doby bronzové, která již před více než 130 lety upoutala svými nálezy zájem archeologů. Na velimské Skalce a jejím okolí se rozkládalo jedno z největších hradišť našeho pravěku a situace odkryté dlouhodobým záchranným archeologickým výzkumem umožnily nahlédnout do života a událostí na přelomu střední a mladší doby bronzové.

Srdečně vás zveme v neděli 21. dubna 2019, při pří...

15/04/2019

Autor textu:

Přidejte se k nám na cestě za poznáním jednoho z nejslavnějších míst keltských Čech a nechte se unést géniem loci dávných dob. Srdečně vás zveme ve čtvrtek 18. dubna, při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, ke komentované vycházce za Kelty na oppidum Stradonice.

Keltské oppidum Stradonice leží na dohled od zámku Nižbor, kde Ústav archeologické památkové péče provozuje Informační centrum keltské kultury. Na návštěvu zámku, kelt...

29/01/2019

Autor textu:

Již čtvrtým rokem Cesty archeologie otevírají bránu času a dovolují nám společně nahlédnout hluboko do minulosti a v kulisách dávné krajiny oživit příběhy našich předků. Pravidelně s vámi sdílíme pozoruhodné nálezy z našich záchranných výzkumů, ale i nejzásadnější objevy našich kolegů z domova i zahraničí. Do minulosti nás cesty vedou i během rozmanitých archeoakcí, na nichž se s vámi společně vracíme do dob našich předků. Popularizační...

Hřejivé paprsky osvětlují vyvýšené temeno, na němž se ve skrytu mohutného opevnění rozkládá majestátní sídliště. Ztracená v záplavě zeleni a hrající pestrými barvami, jaké dokáže vykreslit jen vrcholící podzim, taková krajina je kulisou tamějšího dění. Velkolepé oppidum vypínající se nad korytem řeky, podél jejíchž břehů proudí obchodníci z nedalekých i vzdálených míst a přinášejí nezbytné suroviny i luxusní předměty k potěše žen i mužů....

19/09/2018

Srdečně vás zveme na slavnostní komentovanou vycházku na keltské oppidum Stradonice, která se uskuteční v sobotu 6. října 2018 od 14 hodin v rámci oslav stoletého výročí republiky. Zahájena bude prohlídkou výstavy Prvorepubliková archeologie, která se mimo jiné věnuje tématu velkého archeologického výzkumu Stradonic z roku 1929 a představuje dosud nevystavené exponáty, z výzkumu pocházející.

Oppidum Stradonice patří k nejvýznam...

26/02/2018

U některých adrenalinových sportů však etická pravidla musí ještě vykrystalizovat. Jako třeba u downhillu, který nás přimněl k napsání tohoto článku. Je to bezpochyby parádní sport, který vyžaduje odvahu, sílu, vytrvalost, přesnost a vhodný terén. A zde leží právě kámen úrazu (jak příznačný obrat, že?). Původ pojmu downhill je zřejmý, chce to pěkný kopec dolů. Problém je v tom, že jezdci, ať už na kolech či na motorkách, si někdy pro své...

19/12/2017

Cesty archeologie v příštím roce oslaví tři roky své existence. Za tu dobu se nám podařilo zveřejnit množství pozoruhodných nálezů z našich záchranných výzkumů, přilákat nové návštěvníky vzdělávacích archeoakcí a sdílet novinky kolegů od nás i ze světa. Škála popularizačních aktivit našeho Ústavu archeologické památkové péče středních Čech stále roste a v příštím roce tomu bude nejinak. Abychom vás předem trochu nalákali, některé z chyst...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků