05/09/2019

Autor textu:

Vydejte se s námi za poznáním významné lokality z doby římské, která již před více než 120 lety upoutala svými nálezy zájem archeologů. Společně s autorem Naučné stezky Markomanů a pracovníkem Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Mgr. Zdeňkem Benešem, se projdeme po stezce, která nás zavede až na Pičhoru, malebné návrší nad Dobřichovem, kde se na počátku 1. století n. l. nacházelo velmi bohaté germánské pohřebiště. To je s...

16/06/2019

Autor textu:

"Svatba? Kdo? Kdy? A s kým?" Zaražený Draco hleděl na Vuka a zprvu vše považoval jen za další z jeho krutých šprýmů. Otrok, šašek, filuta. Přesně tak byl totiž Vuko mezi svými sousedy nechvalně proslulý. Nenáviděný a obávaný prostředník i rozverný a zábavný společník. Draco na něj nyní hleděl tázavě a s obavami v očích. Vyčerpán po mnohaleté výpravě se svým markomanským pánem, byl Vuko první známou tváří, na kterou po svém návratu z dale...

23/05/2019

Autor textu:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p. o., ve spolupráci s obcí Dobřichov vás v úterý 28. května 2019 srdečně zve na popularizačně-vzdělávací akci s názvem Germánská svatba na Pičhoře. Historická performance proběhne v rámci oživování naučné Stezky Markomanů, zbudované na lokalitě v roce 2014, a je určena nejen obyvatelům regionu, ale i všem zájemcům o dávnou minulost naší země.

Pičhora, malebné návrší nad Dobřichovem,...

06/06/2018

"Kupředu!", zavelel udýchaně Antonius svým mužům do rytmického cinkání svého bronzového cingula, "už vidím dým..." Husté vlhké lesy Germánie s otravným hmyzem, co se jim neustále snaží krást jejich vznešenou římskou krev, už jim všem po těch několika měsících lezly na nervy. Kdyby bylo po jejich, dávno by byli se zbytkem kohorty v pohodlí Marobudova dvora, kam je císař Augustus vyslal na (zatím) mírové obchodní setkání. Místo toho bylo A...

Reportáž o archeologickém nálezu germánské dlážděné cesty ze starší doby římské, kterou zkoumá Ústav archeologické památkové péče středních Čech.

02/06/2017

„Vzpomeňme na Hunigunda, udatného válečníka! Vzpomeňme na Albericha, vášnivého lovce. Na Sigiswerta, oddaného služebníka Marobudova“, hřímal zjitřeným hlasem kněz pomalovaný bílou obřadní barvou. „Vzpomeňme na všechny ty, kteří se nevrátili ze střetu s proradným Arminiem! Ale uctěme také své blízké i vzdálené předky, kteří dali tvář naší krajině a jejich krev je s tímto místem navždy spjata!“ Zatímco mluvil, květiny na obětišti se pomalu...

16/05/2017

Pičhora, místo zapomenuté i opěvované. Návrší uprostřed ploché krajiny Polabí, které zažilo tolik smrti a slávy, že na to dodnes nezapomnělo. Všechny ty pohřby bohatých germánských válečníků, které se tu po přelomu letopočtu udály, se staly na dva tisíce let tichou součástí vršku. Až do konce 19. století, kdy zde pod vedením archeologa J. L. Píče proběhl archeologický výzkum jednoho z největších a nejbohatších pohřebišť své doby. To dodn...

Pičhora u Dobřichova je návrší, které ční nad plochou krajinou okolí Peček u Kolína. Je jednou z nejslavnějších českých archeologických lokalit, ovšem dobu svého existenčního vrcholu má již téměř dva tisíce let za sebou. V prvních dvou století nového letopočtu se zde totiž rozkládalo velké germánské pohřebiště, na kterém své mrtvé pohřbíval kmen Markomanů. Nebyly to však jen tak ledajaké hroby, které zde archeologové objevili. Podle všeh...

26/05/2016

Šedý dým ještě pomalu stoupá z pohřební hranice, ale pivo už teče proudem do rohů, které bojovníci lačně nastavují křepčícím tanečnicím. Sigiswert by si jistě přál, aby ho na posmrtné putování vyprovodila pořádná hostina a veselí namísto truchlivého lkaní. Byl by spokojen, na rozloučení s ním dorazili i jeho markomanští příbuzní a přátelé z blízkého i dalekého okolí. Jeho hrdinné činy náležitě oslavili, takže jeho duše teď může s dýmem v...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na