16/06/2019

Autor textu:

Srdečně vás zveme do Regionálního muzea v Jílovém u Prahy na výstavu o době bronzové Mrtví jdou za sluncem - Evropa v odlesku bronzu, na které se autorsky podílel i náš kolega, archeolog Lubor Smejtek. Mimořádnou výstavu na téma pohřebního ritu a kultury doby bronzové můžete v tamním muzeu zhlédnout až do začátku listopadu. 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy ve spolupráci s řadou institucí a odborných pracovišť, včetně Ústavu archeologi...

15/04/2019

Autor textu:

Vydejte se s námi za poznáním významné lokality z doby bronzové, která již před více než 130 lety upoutala svými nálezy zájem archeologů. Na velimské Skalce a jejím okolí se rozkládalo jedno z největších hradišť našeho pravěku a situace odkryté dlouhodobým záchranným archeologickým výzkumem umožnily nahlédnout do života a událostí na přelomu střední a mladší doby bronzové.

Srdečně vás zveme v neděli 21. dubna 2019, při pří...

13/08/2018

Plaňany jsou velmi známou a cennou archeologickou lokalitou, neboť historie jejich osídlení sahá téměř kontinuálně až do mladší doby kamenné. První archeologické výzkumy zde probíhaly již v 19. století a díky hojné stavební aktivitě neustaly ani ve stoletích následujících. Obzvláště mnoho nových poznatků však přinesly poslední dva roky, kdy bylo nezbytné díky stavbě obchvatu Plaňan a také rozšiřujícímu se kamenolomu provést záchranné výz...

28/06/2018

Autor textu:

O polykulturní archeologické lokalitě v Plaňanech u Kolína, jejíž výzkum v těchto dnech pomalu končí, jsme vás obsáhle informovali již několikrát (např. v článk

16/04/2018

Autor textu:

Není to tak dávno, co jsme Vás informovali o průběžných výsledcích záchranného archeologického výzkumu před stavbou obchvatu Plaňan. Ten byl sice na několik zim

Pokud bychom se v blízkosti obce Plaňany u Kolína mohli libovolně přesouvat v čase, můžeme si být téměř jistí, že skoro pokaždé bychom zde narazili na nějaké obyvatele. Ideální podmínky pro živobytí tu totiž panují odnepaměti. Obec se rozkládá v údolí pod mírným jižním svahem, zásobovaná dostatkem vody z říčky Výrovky a potoku Blinky. Výhodná poloha v údolí je ze severu a jihu ohraničena dvojicí výrazných návrší, které vymezují dnešní Pl...

Mezi honosně vyhlížejícími bytovými domy v pražských Modřanech zeje díra, která již brzy bude zaplněna další nablýskanou stavbou. Její obyvatelé se možná při stěhování budou cítit jako noví osadníci, kteří osidlují dosud neobydlený kousek Prahy. Budou-li se ale zajímat o to, co se na prázdném place těsně před stavebními pracemi dělo, zjistí, že zdaleka nejsou prvními, kdo na tomto místě buduje své domovy. Předběhli je již lidé v době bro...

22/09/2016

Téměř každá nová stavební aktivita ve středních Čechách přispívá k poznání té staré. Staré tak, že ani naše babičky a dědečkové si ji nemohou pamatovat. Na mnoha místech Středočeského kraje totiž sahá minulost osídlení natolik hluboko v čase, že jediné informace o něm zůstaly uzavřeny pod vrstvami země. Přesně tak je tomu i ve Zdibech – Přemyšlení, které patří k jedné z našich nejzajímavějších a archeologickými nálezy nejprotkanějších lo...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na