11/03/2019

Autor textu:

Jsou záchranné archeologické výzkumy, které se plánují týdny a měsíce dopředu – v extrémních případech českých dopravních infrastrukturních projektů ještě déle – a pak jsou výzkumy, které na archeologa vyskočí doslova nečekaně, na poslední chvíli. Často je to dáno tím, že investor neoznámí svůj stavební záměr včas, ať již záměrně nebo neúmyslně. Pak jsou rovněž taková místa, kam oko archeologa při jeho cestách regionem zrovna moc často n...

13/08/2018

Plaňany jsou velmi známou a cennou archeologickou lokalitou, neboť historie jejich osídlení sahá téměř kontinuálně až do mladší doby kamenné. První archeologické výzkumy zde probíhaly již v 19. století a díky hojné stavební aktivitě neustaly ani ve stoletích následujících. Obzvláště mnoho nových poznatků však přinesly poslední dva roky, kdy bylo nezbytné díky stavbě obchvatu Plaňan a také rozšiřujícímu se kamenolomu provést záchranné výz...

Hřbitovy… místa spící paměti… Pro někoho magická, pro jiného děsivá. Nepochybně však plná mrazivé atmosféry a dávno zapomenutých příběhů. Počátky mnohých současných hřbitovů sahají hluboko do minulosti...

13/12/2017

Totona se ze všech sil snažila udržet kamenný výraz, když Fermovi přivazovala váček s amulety ke koženému opasku. Slzy se jí draly zpod víček. Rychle a nenápadně se naposledy dotkla jeho chladné tváře a pohladila ho po čele.

05/10/2017

Druhá tabule, umístěná před základní školou, je založena na rekonstrukci podoby tehdejší vsi, kterou provádí její dávný obyvatel - neolitik Gialun. Provede vás jednotlivými zákoutími své osady a převypráví její každodenní život.

O unikátních objevech, které jsme učinili v loňském roce při záchranném archeologickém výzkumu neolitické vesnice ve Velimi u Kolína, jsme vás postupně informovali již několikrát (např. tady a tady). A jelikož jsme vám slíbili, že se podělíme o novinky z průběhu zpracování, je načase příslib splnit. Před nedávnem jsme z laboratoře dostali výsledky dendrochronologických analýz, které byly provedeny na dřevěných konstrukcích, nalezených ve...

24/04/2017

Jmenuje se Sajetta a je současnice naší komiksové neolitické Brentiny. Její životní příběh se však již uzavřel. Archeologové ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy nalezli její hrob a zjistili, že zemřela velmi mladá. Přesto nám toho dokáže o své době tolik povědět!

Výstava Jmenuji se Sajetta je upravenou verzí Neuvěřitelného světa prvních zemědělců, výstavy Dana a Dany Stolzových, která byla letos oceněna cenou Eduarda Štorcha. Z jej...

Před nedávnem jsme vám slíbili velkou fotoreportáž z povrchových sběrů, které náš Ústav archeologické památkové péče středních Čech provedl ve spolupráci se studenty Ústavu pro archeologii FF UK během března. Povrchové sběry jsou totiž velmi důležitou archeologickou metodou, s jejíž pomocí dokážeme zjistit mnohé o tom, jaké stopy minulosti se skrývají pod zemí, aniž bychom do té země museli kopnout. Zjednodušeně řečeno, archeologové při...

27/03/2017

"Seberte Seraina, ještě žije. Já zvládnu jelena, Sulai mě bude krýt!" vykřikl Cametg a s připraveným kopím se vyřítil vstříc obrovskému dvanácterákovi. Jejich rozzuřená těla do sebe narazila na okraji lesa a oba hlasitě zaryčeli. 

Jak tahle scéna, která se odehrává na stránkách našeho vzdělávacího komiksu Den v životě neolitické ženy, nakonec skončí? Zvítězí Cametg nad svou kořistí nebo se jelen ubrání a Brentina, Cametgova žena, zůs...

01/02/2017

Základem každé vědecké práce je nová inspirace. Jedním jejím zdrojem jsou objevy a informace získané výzkumem, dalším zdrojem zkušenosti. A ty se velmi dobře čerpají na cestách. Proto jsme se i my minulý týden vypravili na cestu za sběrem zkušeností zahraničních kolegů. Naším cílem byl saský Großstolpen, kde Landesamt für Archäologie Sachsen zkoumá nejnovější nálezy neolitických studen, které se našly na sídlištích prvních zemědělců z ml...

Please reload

Hledejte, co Vás zajímá dle  klíčových slov!
Archiv článků
Please reload

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Více zajímavostí a článků z naší dílny najdete na