top of page
  • David Kosák Maršálek

Před Slunovratem


Slunce ještě ani pořádně nezahájilo den a údolím již bylo slyšet svištění kos, jak sráží další a další stébla k zemi. Monotónní zvuk byl občas zpestřen přibrušováním ostří pískovcovými brousky. Kosy ale byly dobře naklepány a tak nebyl příliš častý. Po nedávných deštích byla tráva vysoká a silná, bude z ní krásné seno, hodnotil trávu stařešina vesnice. Jak se blížil slunovrat, slunce již sílilo a bylo lepší si v tyto dny přivstat. Stařešina toho už moc ve svém věku nenaspal a tak bylo na něm, aby před úsvitem obešel stavení a probral mládence, kteří si naopak rádi přispávali. Nikdo si ale nedovolil nejít, jednak ze samotného respektu ke stáří muže, co je budil, jednak z důležitosti sena jako takového. Vyráželi do svahů o něco dále za vesnici, tam, kam se stáda už nevyháněla. Tráva tam byla netknutá, vzrostlá, ponechaná na senoseč. Když slunce bylo již vysoko, sekání ustalo, kupy z předchozích dnů se rozházely a vyrazilo se zpět do osady. Ti, kteří si vytáhli nejkratší stébla, se ještě několikrát za den vrátí, aby schnoucí trávu otočili a večer ji dali do kup. Do slunovratu bude seno již uskladněno na zimu, což je důležité...

Železné kosy se začínají objevovat od starší doby železné, velkého rozšíření nabývají pak v mladší době železné, u nás tradičně spojované již s Kelty. Jednoduchý nástroj, který ale velmi zrychlil kosení travin, do té doby sekané jen srpy. Zvětšení ploch luk pak umožnilo získání více sena a tím i více zvířat chovaných přes zimu. To mělo významný vliv pro přežití i růst populace. Krajina se tak stala mozaikou luk, polí a lesů, plně v rukou člověka.

A na Slunovrat se připravují i v Pravěké osadě Křivolík! Slavit ho budou 20. 6. 2015 od 12 do 17 hodin a Vy můžete být u toho! Nenechte si ujít pravěký Slunovrat v srdci východočeských lesů a doražte na Festival živého pravěku v Křivolíku, tentokrát na téma Svět mužů!

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page