top of page
  • Veronika Puhačová

Vzdělávání pod oppidem


Vzpomínáte si, co jste se ve svých školních letech učili o pravěku? Že moc ne? To není nic neobvyklého, ani my archeologové si většinou moc nevybavujeme, co se nás těch (někdy doslova) pár učebnicových stránek o naší nejhlubší minulosti snažilo naučit. A rozhodně to není tím, že by nás toto tajemné období už tenkrát nelákalo! Výuka pravěku ve školách je prostě bohužel rozsahově i obsahově velmi podceňována, navíc mnoho učitelů dějepisu si vlastně neví rady, jakým způsobem látku vyložit. Předat poutavě poznatky o pravěku totiž vyžaduje zcela jiný didaktický přístup a také hlubší vhled do archeologické metody, neboť postupem zkoumání i povahou informací se toto období značně odlišuje od těch následujících. Avšak jelikož se jedná právě o základ celého následujícího vývoje, porozumění těmto kořenům je pro chápání dalšího pokroku a historie lidstva naprosto stěžejní.

Smutnit nad neuspokojivým stavem výuky pravěku ve školách by však nikam nevedlo a proto pokud chceme veřejnost s kladným vztahem k archeologickému kulturnímu dědictví, své krajině i k předkům, je potřeba, aby se sami archeologové podíleli na tomto procesu, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání.

A přesně to také každoročně dělá Ústav archeologické památkové péče středních Čech (ÚAPPSČ) v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor, kde pravidelně pořádá interaktivní program Pravěk hrou. Školní třídy různých věkových kategorií sem zblízka i z dálky přijíždějí každé jaro a podzim, aby se na chvíli ocitly v pravěku a poznaly, co kdysi život obnášel. Historický genius loci zde umocňuje oppidum Stradonice, hrdě se tyčící přímo nad zámkem. Děti tak mají jedinečnou možnost na dvě až tři hodiny zapomenout na každodenní svět modernity a ponořit se do dob, kdy si lidé věci vyráběli sami ručně namísto jejich nakupování v obchodech a kdy i ty nejjednodušší věci byly mnohem náročnější, než dnes.

Technologie výroby běžných užitkových předmětů je totiž jedním ze základních pilířů programu, neboť prostřednictvím metody objektového učení můžeme na konkrétních předmětech a jejich zhotovování prozradit dětem o pravěku daleko více, než by se na první pohled mohlo zdát. Druhým pilířem je pak představení samotné archeologie a jejích vědeckých postupů. Co zní takto možná příliš složitě na dětský věk, je ve skutečnosti velmi jednoduché a hlavně zábavné. Děti se po příjezdu rozdělí do pěti skupinek a začnou své střídavé putování po jednotlivých stanovištích. První z archeologů je provede zdařilou výstavou, která vznikla na počest 20. výročí vzniku ÚAPPSČ. Na konkrétních nálezech a situacích jim tak vysvětlí, jak a proč archeologové pracují, co nalézají a co to pro nás vlastně znamená. Poznání našeho oboru ještě prohloubí další stanoviště, kde děti mají možnost setkat se s antropoložkou a dozvědí se, že i lidské ostatky mohou být studnicí informací. Společně se také podívají na několik hrobů a zjišťují, jak mnoho nám při pečlivém a odborném zkoumání tyto hroby dokáží prozradit.

V improvizovaném pravěkém domě, který je instalován v horním patře zámku, na ně pak čeká další archeoložka, stylově oděna v dobových keltských šatech - peplu. Spolu s ní se snaží dopátrat toho, jak a z čeho se lidé v pravěku naučili vyrábět látky, zkusí si samy vymyslet, jak upříst lněné vlákno, povídají si o tajemstvích pravěkého barvířství a souvislosti dnešní módy s pravěkou. Těm, co během programu vyhládne, udělá radost další aktivita. Aby děti pochopily, jakým způsobem se lidé v pravěku stravovali, necháváme je si to na vlastní kůži ozkoušet. Jelikož základem stravy byly (a do dneška často jsou) obilné výrobky, děti dostanou za úkol vlastnoručně si z pšenice nadrtit mouku, vyrobit si z ní placičky a ty si poté na nádvoří upéct a také pěkně sníst. A mezitím, co se placky pečou, se ještě děti musí strefovat šípy do terčů v podobě zvířat, aby pocítily, že nasytit si žaludky bylo dříve prostě daleko obtížnější, než dnes. A poslední z prezentovaných aktivit, šperkařství, pak děti zcela uchvátí svou estetikou a ukáže jim, že ač život v pravěku byl dřina, přesto si lidé dávali záležet na kráse a reprezentativní podobě svých doplňků.

A my během celého toho pobíhání a vyptávání zvídavých dětí ještě máme možnost zasmát se jejich někdy naivním představám a upřesnit je a také být nadšení z jejich vlastních znalostí a bystrosti. A přitom si všichni vlastně ve skrytu duše užíváme jejich rozzářených očí a máme radost, že jsme pro archeologii udělali zase další drobný skutek. Teď si dáme od programů letní oddych, a od září jedeme znovu! Přijeďte i Vy poznávat střípky naší minulosti pod jednu z nejslavnějších archeologických lokalit a navštivte nás na Nižboře pod kdysi tolik mocným oppidem Stradonice!

Kontakty a podrobnosti k programu Pravěk hrou a objednávkovému systému naleznete na webových stránkách zámku Nižbor.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page