top of page
  • Veronika Puhačová

Vernisáž jihočeských Pokladů doby bronzové odhalila pravěké skvosty Vltavotýnska


O tom, že nejen ve velkých a slavných muzeích můžete spatřit luxusní archeologické artefakty, svědčí výstava Poklady doby bronzové, která je od 3. července do 31. srpna 2015 k vidění v Městském muzeu v Týně nad Vltavou. Kraj Vltavotýnska, dnes známý především díky jaderné elektrárně Temelín, měl totiž i v pravěku velký nadregionální význam a již od starší doby bronzové (asi 1900 až 1600 př. Kr.) byl souvisle osídlen a obhospodařován. Zdejší dominantou a důležitým prvkem byla i tenkrát mocná řeka Vltava, podél jejichž břehů vznikaly malé i větší rovinné osady a menší hradiště, stejně tak jako první mohylové hroby. Šlo o důležitou spojnici, využívanou k místnímu i dálkovému obchodu, přičemž velkou pozornost, stejně jako dnes, přitahoval soutok Vltavy a Lužnice nedaleko současné obce Hosty. Odsud totiž pocházejí zcela unikátní nálezy, dokládající kontakty s Karpatskou kotlinou a Balkánem. A pokud se projdete po místních březích Vltavy v době, kdy je hladina řeky nižší, a budete si všímat oblázků na okraji toku, slavná minulost Vltavotýnska se vám začne odhalovat sama. Mezi kameny spláchnutými z různých míst totiž řeka splavila i zlomky pravěké keramiky z dávno zapomenutých osad a s rozšířením říčního koryta v důsledku budování přehrad a elektrárny je zase vyplavuje na povrch. Na vlastní oči tak můžete spatřit stopy našich prapředků, stačí se jen pozorně dívat.

Vltavotýnsko je tedy bezesporu krajina bohatá na archeologické nálezy, které se někdy náhodně zjevují nálezcům z řad veřejnosti. Takto je objevována nejen keramika, ale také kovové předměty a jejich zlomky, které byly před tisíci lety záměrně uschovány pod zem. Takovýmto nálezovým souborům říkáme v archeologii depoty, a právě depoty bronzových předmětů se staly základem této malé, ale skvostnými předměty nabité výstavy. V době bronzové bylo totiž poměrně častým zvykem ukládat do země kovové artefakty, ať už se jednalo o bronzovou surovinu, jako hřivny či žebra, hotové výrobky, jako sekerky či srpy, šperky či různorodé zlomky. Proč to však tehdy lidé dělali? Popravdě, přesnou motivaci konkrétních nálezů už s jistotou nikdy nezjistíme, ale domníváme se, že mohlo jít o úschovu na horší časy či v době ohrožení, bezpečné uložení suroviny či obětinu bohům. Nápovědou nám může být místo uložení, přičemž pokud depot nalezneme například pod vodní hladinou či v jiném nepřístupném místě, můžeme předpokládat, že původní majitelé nepočítali s opětovným vyjmutím předmětů a tudíž jejich záměr hledáme v rovině rituální. Oba typy depotů si můžeme prohlédnout na výstavě Poklady doby bronzové, která právě využila náhodné nálezy z posledních let a ve spojení s výsledky místních archeologických výzkumů tak komplexně představuje život na Vltavotýnsku v průběhu celé doby bronzové.

Celou výstavu odstartovala páteční vernisáž, kterou zahájil archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Ondřej Chvojka. Poutavě představil nejen místní dobu bronzovou, ale také vystavené předměty, jejich význam i to, jak se dostaly do místních muzeí, která je na výstavu zapůjčila. Rozhodně měl pro koho mluvit, výstavní sál byl během celé vernisáže zcela zaplněn návštěvníky, které neodradilo ani horké počasí a místo relaxování u nedaleké chladivé Vltavy dali přednost kulturnímu zážitku. A nepřišla jen laická veřejnost, výstava zaujala také archeology z blízkých i vzdálených institucí a tak o následné odborné debaty nebyla nouze.

Stále nejste na tuto výstavu dostatečně nalákáni? A viděli jste někdy na vlastní oči zlatý drátěný šperk? Nebo litý meč s rytou výzdobou? Žárový hrob v obrovské keramické zásobnici? Depot bronzových srpů? Ať už jste z okolí Týna nebo ne, tato výstava prostě stojí za návštěvu. Navíc můžete spojit návštěvu výstavy s příjemným výletem do tohoto malebného jihočeského města, vykoupat se v čisté Vltavě, projet se po ní lodí nebo navštívit zdejší otáčivé hlediště na místě bývalého středověkého hradu. Historický genius loci Týnu totiž rozhodně nechybí. A zatoužíte-li vidět ještě více bronzové krásy, stačí si jen zajet do blízkých Českých Budějovic, kde jsou v Historické budově Jihočeského muzea do 30. srpna 2015 vystaveny depoty z dalších jihočeských regionů. Osvěžte si léto svěžím závanem z hlubin naší minulosti!

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page