top of page
  • Veronika Puhačová

Smrt a krása v Hrobech barbarů


Velkých výstav s čistě archeologickou tematikou nebývá mnoho, a proto je každá taková výstava malým svátkem v archeologické obci. Když se navíc jedná o perfektně zpracované téma plné unikátních artefaktů, pro každého archeologa se návštěva stává téměř povinností. A přesně takovýto počin se podařil Muzeu hlavního města Prahy. Otázka „Už jsi viděl Hroby barbarů?“ je pak častým námětem veškerých diskuzí a člověk se pak už jen nedočkavě třese, až tu všemi opěvovanou výstavu spatří na vlastní oči. Nutno říct, že je skutečně na co se třást. A vůbec nemusíte mít s archeologií nic společného, přesto si z výstavy odnesete báječný prožitek a nový pohled na to, jak náš rodný kraj vypadal před dávnými staletími.

Výstava Hroby barbarů s podtitulem Svět živých a mrtvých doby stěhování národů vás totiž zavede o patnáct set let zpět, do spletitého období, kdy se na našem území střídaly různé skupiny Germánů. Nebojte se, nečekají vás tu komplikované mapy plné šipek značících přesuny kmenů či nekonečné popisy historických událostí, bitev a nezapamatovatelných jmen. Koncepce výstavy je didakticky i obsahově propracována tak, aby se návštěvník dozvěděl co nejvíce informací bez pocitu zahlcení. Panely obsahují pečlivě vybrané texty velmi příjemné délky, které nezasvěcenému pomohou dostat se do tématu, a poučeným upřesní detaily a oživí paměť. Vitríny chrání originální artefakty, kterých je opět tak akorát, abychom si při návštěvě mohli vychutnat každý z nich. Jsou však natolik exkluzivní, že jistě budete mít problém se od vitrín odtrhávat a pokračovat v souvislé prohlídce. Oživující architektonické prvky a dioramata pak navozují velmi intimní atmosféru a přispívají k celkovému dojmu na dnes tolik populárním pomezí vzdělání a zážitku.

Vše začíná úvodní místností, která představuje základní charakteristiky tohoto období (včetně několika nutných mapek) a také typickou hmotnou kulturu tehdejších obyvatel. Z velkoplošných kreseb Libora Baláka na vás shlíží vznešené dámy i urostlí pánové, aby předvedli vystavené artefakty v živoucí podobě. Už z této místnosti vás ale bude lákat postoupit dále, neboť otevřeným průchodem můžete vidět strom před roubeným domem, jenž tvoří dominantu dalšího prostoru. Ten je uspořádán jako mýtinka v listnatém lese, který chytře skrývá skleněné vitríny. Velkoplošný potisk stromů okolo skel opravdu působí decentně a zároveň vám dává zapomenout na to, že jste stále v muzeu. A tak si v tomto „přírodním“ prostředí můžete užívat luxusní soubory předmětů nejen z Muzea hlavního města Prahy, ale i z dalších institucí, jako je například Národní muzeum, Moravské zemské muzeum, Archeologický ústav AV ČR či Ústav archeologické památkové péče středních Čech. A soubory z tak slavných lokalit, jako je Smolín, Praha-Kobylisy, Praha-Radotín, Vlíněves u Mělníka, Zbuzany či Blučina-Cézavy si rozhodně užívat budete! Almandiny vykládaná kování, stříbrné spony, skleněné poháry či kostěné hřebeny s jemnými rytinami vás prostě nemohou nechat chladnými. Jistě bychom nenašli návštěvnici, která minimálně jednou nezatoužila vlastnit některý z vystavených šperků nebo obdivně nevzdychala nad precizností a uměním tehdejších řemeslníků.

Z tohoto blýskavého světa živých pak úzkým průchodem doplněným efektními zrcadlovými plochami vstupujete rovnou do světa mrtvých. Temně laděné prostory totiž představují jeden z vrcholných archeologických objevů pro toto období, a tím byl výzkum pohřebiště tzv. vinařické skupiny v Praze-Zličíně, z druhé a třetí třetiny 5. století n. l. Tři sezóny záchranného archeologického výzkumu zde důkladně prozkoumaly a zdokumentovaly celkem 177 kostrových pohřbů, což je největší výzkum doby stěhování národů v České republice a jedním z největších v Evropě. Ač byly některé z těchto hrobů vyloupeny nedlouho po svém dokončení (čemuž se také část výstavy srozumitelně věnuje), stále se na pohřebišti dochovalo obrovské množství luxusních předmětů z různých druhů kovů, keramiky, skla a jantaru, dokládajících rozsáhlé evropské kontakty. Vzácněji byly dokonce nalézány i fragmenty dřevěných rakví či stopy po dřevěných pohřebních komorách. Ovšem nejen movité nálezy měly úžasnou informační hodnotu, i samotné kosti toho při antropologických analýzách mnoho vypověděly. A ani o tyto kostry vás výstava neochudí, vybrané hroby i s nalezenými jedinci vás očekávají nejen ve vitrínách, ale také v podlaze pod pochozím sklem. Pohled do prázdných očních důlku vás jistě přiměje k zamyšlení nad osudy těchto „barbarů“. A z jedné z lépe zachovaných ženských lebek se dokonce podařilo rekonstruovat podobu tváře, takže té můžete pohledět do očí téměř doopravdy, na jedné z obrazovek. Abychom si mohli tyto zemřelé představit v celé své oděné kráse, závěr výstavy je doplněn o perfektní rekonstrukce honosného ženského a mužského oděvu, založené na předmětech, které můžete najít ve výstavě. Schválně, poznáte, kde už jste mohli vidět ten nádherný ženský žlutý šat z buretového hedvábí se stříbrnými sponami na ramenou?

Co je na této výstavě obzvláště cenné, je fakt, že se nesnaží představit jen dané období a jeho hmotnou kulturu, ale také metodu, kterou byly informace získány. A tak na fotografiích nahlédnete pod ruce terénním pracovníkům, na videích si poslechnete badatele, kteří nálezy zpracovávali, uvidíte vyzvedávání jednoho z nákrčníků v přímém přenosu a v popiscích u vitrín se dozvíte třeba to, jak se v terénu projeví rozložená dřevěná rakev. Edukační potenciál Hrobů barbarů je tak v podstatě zdvojnásoben a možná díky němu někteří z vás zatouží zúčastnit se archeologického výzkumu na vlastní kůži. Nebo se na nějaký minimálně podívat.

Snad jediná výtka se týká mobilní aplikace, která je jistě skvělým průvodcem výstavou a zajímavou možností, jak si z ní kousek odnést s sebou domů, ovšem pouze v případě, že máte zařízení s operačním systémem iOS nebo Android. Na Windows Phone prostě aplikaci nespustíte a to vás bude skutečně mrzet. My jsme našli útěchu alespoň v katalogu, který je možné zakoupit na pokladně. Této investice litovat nebudete, neboť je plný nejen okouzlujících velkoformátových fotografií všech vystavených skvostů, ale také poutavě napsaných textů nejen o celém období stěhování národů, ale také o jeho jednotlivých aspektech. Ať už jste příznivcem archeologie či nikoli, věřte, že výstava Hroby barbarů vás nezklame. Naopak. Její estetická i obsahová kvalita ve vás jistě probudí touhu dozvědět se toho o naší minulosti daleko více…

Více o výstavě se dočtete na stránkách Muzea hlavního města Prahy Další rekonstruované oděvy nejen z období stěhování národů naleznete na webu Jak obléci pračlověka

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page