top of page
  • Veronika Puhačová

Pojďte s námi na místo, kde se vám z pravěku zatočí hlava!


Poslední dobou u nás není o nové archeologické expozice či výstavy zrovna nouze. Tyto moderní počiny málokdy zklamou, ale často se stále drží zavedených muzejních přístupů, založených na artefaktech ve vitrínách a dlouhých textových tabulích. Občas se ale i u nás objeví něco zcela nevídaného, co vnese svěží vítr do tradičního pojetí a odkryje tak nové dimenze muzejní prezentace. Ovšem, jak to tak bývá a jak si ukážeme, všechno má svůj háček.

Takovým experimentem s předáváním archeologických poznatků veřejnosti je i Regionální informační centrum v Dolních Břežanech, které bylo slavnostně otevřeno poslední zářijovou sobotu, 26. 9. 2015. Novotou doslova vonící centrum si klade za cíl představit veřejnosti nejhlubší minulost regionu, ovšem zasazenou do kontextu se současností. A to nejen uvnitř nově zrekonstruované budovy bývalého pivovaru, ale také pod širou oblohou, přímo na místech, pod kterými byla tato minulost nalézána. Centrum je totiž propojeno s dvěma okruhy naučné poznávací stezky. První, kratší okruh, provádí návštěvníky obcí a vyzdvihuje její nejvýznamnější a nejpozoruhodnější místa. Druhý okruh je už menším výletem, zavede vás totiž až na jednu z našich nejslavnějších archeologických lokalit, keltské oppidum Závist, které se tyčí v blízkosti Dolních Břežan. Výprava do terénu uspokojí milovníky technologií, neboť kromě klasických naučných textů naleznou na informačních tabulích také QR kódy vedoucí na doprovodné virtuální materiály, ale také děti, které během stezky mohou plnit úkoly, za něž pak budou v centru odměněny. Spojením „muzejního“ a venkovního okruhu se tak Regionálnímu centru podařilo vytvořit ideální cíl pro jednodenní výlet pro všechny zájemce o smysluplně trávený volný čas z bližšího i vzdálenějšího okolí.

Ač by sousedství s celosvětově proslaveným keltským oppidem mohlo svádět k jednostranně pojatému zaměření, centrum se vám snaží představit podoby břežanského okolí v průběhu celého pravěku. A že je tu co představovat! Ze záchranných výzkumů, které se v tomto regionu provádějí již celá desetiletí, totiž pochází nepřeberné množství hmotných i nehmotných informací. Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Archeologický ústav AV ČR, které zde mnohé výzkumy prováděly, byly přizvány ke konzultaci celého díla, a tak zde můžete spatřit, jak vypadají výsledky jejich výzkumů po vdechnutí života. A to téměř doslova. Ústředním bodem, který rozhodně nikde jinde u nás v souvislosti s archeologií nespatříte, je totiž naprosto unikátní tzv. ZÁVIST CAVE (cave, angl. jeskyně, naznačuje „jeskyni“ virtuální reality, která vás obklopí). V jedné z místností je uprostřed pomyslného keltského korálku umístěno několik velkoplošných obrazovek, které vás vtáhnou s sebou přímo do nitra zdejšího pravěku. Díky 3D brýlím a půlkruhu velkoplošnocýh obrazovek tak budete mít pocit, že opravdu procházíte či spíše prolétáváte skrz křoviska, políčka či vesnické areály. Pozor, některé záběry vám v 3D podání skutečně navodí pocit, že se s vámi točí celý svět!

Ovšem nejde jen o ohromení reálným vizuálnem. Propojením kreseb, animací a hraného filmu do jednoho proudu záběrů se autorům v čele s Tomášem Petráněm z FAMU skutečně podařilo představit vrch Závisti v neolitu, době bronzové a starší i mladší době železné jako místo tepající životem. Při efektních průletech si ale zároveň můžeme všímat takových naučných detailů, jako je sklízení obilí srpem na neolitickém políčku, tkaní na tkalcovském stavu, výroba keramiky či proměny architektury a oděvů. Celá fascinující sekvence napříč časem je pak zakončena, pro některé možná trochu zbytečně, na počátku 20. století nálezem mince – duhovky na blízkém poli. A zasvěcené rozhodně pobaví jedna scéna z etapy doby bronzové. Poznáte na ní dva zasloužilé české archeology?

Ve stejné místnosti v okolí „korálku“ pak najdeme malou výstavku, vycházející se tří hlavních témat, vztahujících se k mikroregionu Dolnobřežanska – lov, rybolov a včelařství. Podsvětlené panely poměrně přehledně informují nejen o místním pravěkém vývoji, ale také právě o těchto stěžejních aktivitách, které jsou dodnes velmi oblíbené. Důraz je kladen na přírodní zdroje a důležitou roli krajiny v životě nejen našich předků, ale i nás samých. K těmto tématům se váží i velmi neobvykle řešené výstavní stojany, v podobě otočných jantarových kruhů zavěšených na kmenech stromů. V ozářených zlatavých plochách najdeme zalité repliky předmětů, užívaných jak k loveckým, tak i zemědělským aktivitám. A to nejen pravěké šipky, srpy či středověké kosy, ale také například současné pomůcky na zpracování medu či lokální včelařské odznaky, čímž dochází k tolik potřebnému propojení a kontinuitě témat do současnosti. Jen škoda, že je tento neotřelý nápad vykompenzován zhoršenou čitelností veškerých v jantaru ponořených popisků.

Výtvarné řešení je právě to, co lze na celém centru ocenit nejvíce. Například nad stojany nás rozhodně upoutají závěsné lampy v tematických tvarech. Kruhy, věnující se včelařství, tak třeba osvětluje proutěný úl, světla nad pokladnou pak zase evokují lunicovité závěsky doby bronzové. Návrhy konceptu si můžeme prohlédnout také na dotykové obrazovce v místnosti s „3D jeskyní“, a to ne v podobě architektonických plánů, ale přímo výtvarné skicy s jasným uměleckým záměrem. Ten se projevuje i ve vedlejší místnosti na několika obrazech s výjevy z pravěku Jana Patrika Krásného. Ovšem zde se při pohledu na létající bažanty a divoké kachny nad vesničkou z doby bronzové nebo výjevy z kotlíku z dánského Gundestrupu, vyvstávajícími na pozadí keltské vesnice z videa s vývojem Závisti, pozastaví nejeden archeolog. Je sice chvályhodné snažit se o originální pojetí prezentace pravěku, ovšem pokud je to na úkor odborných informací, takový záměr se pak trochu míjí s plánovaným účinkem.

A právě tyto další odborné informace, samozřejmě srozumitelně podané, nám tu chybí. Cestou do horního patra sice nalezneme tři další informační tabule, o nejnovějších archeologických výzkumech v Dolních Břežanech, o zdejším pěstování plodin od středověku a o zlatu na Dolnobřežansku, ucelenější pohled na komplexní minulost regionu si však návštěvník rozhodně neudělá. V podkrovní místnosti, která bude sloužit jako promítací sál, nalezneme několik vitrín s replikami nálezů ze Závisti. Originály však bohužel chybí. Aby přeci jen byl vystaven nějaký nálezový kousek, ve třech vitrínách si pak můžeme prohlédnout několik keramických hrnců ze záchranných výzkumů z Vinoře či Mělníka. Souvislost s Dolními Břežany zde však chybí a celá výstavka v této místnosti tím trochu pozbývá smyslu.

Celkové vyznění Regionálního informačního centra v Dolních Břežanech je pro nás tedy mírně rozporuplné. Na jednu stranu velmi originální přístup se svěžím vizuálním duchem a dechberoucí prostorovou podívanou, na druhou stranu nedostatek dalších nosných informací. Ale rozhodně tento počin nemůžeme hodnotit negativně, neboť se jedná o velmi inspirativní záležitost, od které se mohou odvíjet další aktivity a rozšíření. Například myšlenka, že by příběh, odehrávající se před zraky návštěvníka ve virtuální realitě, tvořil základní kámen celé expozice, a na něm by byla didakticky a obsahově promyšleně vystavěna celá edukativní linka, propojující originální artefakty, repliky, kresby i texty, se nám velmi líbí. Nezbývá tedy než doufat, že centrum pod Závistí bude na těchto svých kladech stavět a že se mu podaří přitáhnout pozornost jak veřejnosti laické, tak i odborné, která mu bude i nadále v rozvoji pomáhat.

Tiskovou zprávu ze slavnostního otevření centra si můžete přečíst zde.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page