top of page
  • Zdeněk Beneš a Veronika Mikešová

Laténský Týnec a detektory: obrazy vyprávějí


O jednom z nejvýznamnějších výzkumů Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, laténském sídlišti v Týnci nad Labem, jsme zde samozřejmě už psali. Protože zde však výzkum pokračoval i nadále a jeho přínos by rozhodně neměl být zapomenut, přinášíme vám nyní příběh zkoumání této lokality v obrazech. Vezmeme vás v něm přímo do terénu!

Za pořízení a úpravu fotografií děkujeme kolegům ze sdružení ArcheusDW a zvláště Tomášovi Smrčkovi!

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page