top of page
  • Veronika Puhačová

Máme svůj objev roku, zkoumáme 7 tisíc let starou studnu ve Velimi


A s radostí se s vámi o tuto žhavou novinku nyní konečně můžeme podělit. Není to totiž jen tak ledajaké zjištění, ale objev, který může zásadně přispět k poznání života našich předků v snad nejpřelomovějším období naší minulosti!

 
Zachované dřevěné konstrukce uvnitř 7 tisíc let staré studny. Foto archiv ÚAPPSČ

Pamatujete se na naše střípky z terénu, které jsme vám přinesli ze záchranného archeologického výzkumu na pozemku firmy BallAerocan na okraji obce Velim na Kolínsku? Tak přesně na té samé lokalitě jsme před dvěma týdny odhalili pozůstatky studny, která byla využívána místními obyvateli již před více jak sedmi tisíci lety, v mladší době kamenné, zvané neolit. Studna patřila k dosud prozkoumaným dlouhým domům a momentálně je u nás nejen předmětem vzrušení, ale také detailních analýz.

Než se však téměř doslova do studny podíváme, přibližme si nejprve stručně zkoumanou lokalitu. Celá neolitická vesnička, jejíž části jsou zde archeologicky zachycovány již od roku 2006, byla útočištěm prvních zemědělců na našem území. Archeologové jim podle výzdoby jejich nádob říkají kultura s lineární keramikou. Usídlili se zde po polovině 6. tisíciletí př. Kr. a vybudovali si tzv. dlouhé domy, jednoduché dřevěné stavby, stojící na sloupech. Právě jámy po těchto sloupech zůstaly ukryty pod povrchem až dodnes a naši archeologové tak nyní skládají celé půdorysy jednotlivých domů a rozložení celé tehdejší vesnice. „V rámci výzkumu bylo prozatím odkryto 19 dlouhých domů datovaných do jedné fáze kultury s lineární keramikou. Půdorysy těchto domů se navzájem nepřekrývají a naznačují, že zde osídlení existovalo jen v rámci několika málo generací. Naskýtá se nám tak výjimečná příležitost zkoumat každodennost života prvních zemědělců v Čechách.“ říká vedoucí výzkumu Tomáš Chlup.

Odkrývání vrchních vrstev neolitické studny. Foto archiv ÚAPPSČ

V blízkosti jednoho z těchto dlouhých domů se však před dvěma týdny začal rýsovat další objekt, o jehož nálezu se středočeským archeologům snad ani nesnilo. Jedna z jam, považovaná nejprve za jámu na zásoby, byla zaplavena spodní vodou. Zpočátku odvážná myšlenka, že by mohlo jít o studnu, jichž bylo zatím v celé střední Evropě objeveno jen několik (shodou náhod jednu studnu vydal na konci loňského roku výzkum v Uničově), se během postupného odkrývání stále více potvrzovala. A po náročném vyzvednutí veškerých nálezů o tom již není pochyb. Právě stálé uložení ve vodě totiž umožnilo dochování organických materiálů, které se jinak na českých pravěkých lokalitách zpravidla nedochovávají. Před našimi archeology tak nyní leží významný, a pro naše výzkumy netypický soubor, obsahující mimo jiné nádobku z březové kůry, kusy dubových trámů, tvořících konstrukci studně či polovinu nádobky na vodu s dochovaným útržkem provázku. A také množství na první pohled neviditelných informací, jako jsou pylová zrnka či drobné pozůstatky dalších rostlin, které byli součástí životního prostředí prvních zemědělců.

Polovina nádoby vytažená z neolitické studně. Foto archiv ÚAPPSČ

Veškeré nálezy budou v nejbližší době podrobeny mnoha archeologickým a přírodovědným analýzám a nepochybně přinesou mnoho nových a vzrušujících informací o tom, jak se na Kolínsku žilo našim předkům před více než sedmi tisíci lety. A my vás o tom samozřejmě budeme i nadále informovat!

Prohlédněte si další fotografie studny a nálezů z Velimi!

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page