top of page
  • Veronika Puhačová

Oslavte s námi Mezinárodní den muzeí a navštivte Informační centrum keltské kultury zdarma


Muzea na celém světě oslaví 18. května Mezinárodní den muzeí, který byl ustaven v roce 1977 a letos si připomeneme jeho 39. výročí. Ani my na Ústavu archeologické památkové péče nemůžeme opominout takový významný den. Proto vás srdečně zveme do našeho Informačního centra keltské kultury na zámku Nižbor, kde bude po celou sobotu 21. května v rámci tohoto svátku muzeí vstup zdarma. A nejen to...

 

Mezinárodní rada muzeí ICOM vyhlašuje každoročně téma a to letošní zní „Muzea a kulturní krajina“. Ač by se mohlo zdát, že tiché prostory muzeí mají k živé krajině daleko, opak je pravdou. A v archeologii obzvlášť. V archeologických expozicích totiž spatříte pozůstatky kulturní krajiny, která existovala před stovkami a tisíci lety. Předměty vyrobené našimi prapředky nám ukazují nejen jak žili, ale také kde žili. Vypovídají o podobě jejich domů, vesnic, měst, pohřebních a posvátných okrsků. Dohromady tak při pozorném zkoumání skládají střípky mozaiky pradávné kulturní krajiny a zároveň vyzývají k návštěvě té současné, v níž se dochovaly.

Přesně tohle propojení nabízí naše Informační centrum keltské kultury na zámku Nižbor. Uvnitř vás čekají dvě archeologické výstavy, za branami zámku pak velké keltské oppidum Stradonice, které se před dvěma tisíci lety skvělo slávou a bohatstvím. S naučnou stezkou, která oppidem provází, se rozhodně neztratíte a postupně odhalíte, jak kulturní tato dnes opuštěná krajina kdysi byla.

Na vycházku na oppidum se můžete navnadit už u nás na zámku, kde jsme pro vás letos nachystali zábavnou novinku. V keltské převlékárně v přízemí zámku si můžete doslova na vlastní kůži vyzkoušet, jak by vám slušely oděvy, které Keltové nosili. A ještě se dozvědět, odkud vlastně víme, jak tyto oděvy asi vypadaly.

Oděvy z keltské převlékárny, které jsou pro vás na Nižboře nachystány. Foto archiv ÚAPPSČ

Pro ty nejzvídavější máme připraveny také pracovní listy Ze života keltské ženy, které vám pěkně doplní informace z expozice a dají nahlédnout do živého světa Keltů. Když tyto listy správně vyplníte a odevzdáte na pokladně, malá odměna vás nemine!

 

Přijďte s námi tedy v sobotu 21. 5. oslavit Mezinárodní den muzeí do Informačního centra keltské kultury na zámek Nižbor a zažijte den plný archeologického dobrodružství. A to všechno zcela ZDARMA!

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page