top of page
  • Veronika Puhačová

Kupecká osada Krumbenowe již potřetí otevře své brány na jihu Čech


V kůžích oděný paleolitický lovec napíná silnými pažemi tětivu luku a neslyšně se plíží k vzrostlému divočákovi. Neolitická vesnička je prodchnuta dýmem z hliněné pece a veselými hlasy mužů, brousících kámen, a žen, drtících obilí. Rusovlasá kráska z doby bronzové proplétá hbitými prsty v dřevěném rámu vlněnou krosienku. Halštatský pár sklářů usilovně dmýchá oheň v tavicí pícce a navíjí barevné skleněné korálky. Zaplněná laténská osada žije cvičnými souboji a uměním práce s textilem. V germánském ležení se připravují a ochutnávají lahodné pokrmy. Středověcí řezbáři dotahují své dřevěné zboží k dokonalosti. Kupecká osada Krumbenowe si žije svým poklidným životem, když tu náhle ji přeruší tragická událost...

 

Takto dramaticky před rokem probíhal druhý ročník oživené historické akce Kupecká osada KRUMBENOWE. Sobotní večer totiž přeťala keltsko-germánská potyčka, která vyústila v germánský pohřební obřad s tancem a hostinou. Naše pravěké a středověké kupce to ale neodradilo, a tak se pomalu začínají znovu chystat na cestu, na již třetí ročník Krumbenowe, který proběhne ve dnech 10. - 11. 9. 2016 v Pivovarské zahradě Eggenberg v Českém Krumlově. Tentokrát je ovšem čekají události mnohem veselejší!

Na této významné křižovatce obchodních a kulturních cest na jihu Čech se totiž letos v rámci kupecké sešlosti odehraje svatba. A to ne ledajaká! Vůdčím tématem letošního Krumbenowe bude jedno z nejvýznamnějších období v našich dějinách - počátek mladší doby kamenné, přelom mezolitu a neolitu. V této době se totiž náš životní styl postupně měnil od lovecko-sběračského k zemědělskému způsobu obživy. Tato obrovská proměna nás ovlivňuje dodnes, a tak jsme se rozhodli vám toto období přiblížit prostřednictvím konkrétních příběhů, které tehdejší lidé mohli podle našich archeologických úvah prožívat. Jak ale vše proběhne a co takový rituál bude obnášet? A kolik kupců a řemeslníků z dávnověku do osady dorazí? Na to se přijeďte osobně podívat!

Lovci a sběrači v Kupecké osadě. Foto J. Lohnická

Brány Pivovarské zahrady Eggenberg v Českém Krumlově se letos opět otevřou 10. a 11. září 2016, aby již potřetí uvítaly tento veletrh pravěké a středověké kultury s názvem Kupecká osada Krumbenowe. V samém srdci historického města tak vyroste víkendové tržiště a dílny, kde odborní lektoři, zkušení v experimentální archeologii, zaujmou role řemeslníků a kupců a předvedou prastaré dovednosti našich předků od paleolitu po vrcholný středověk. V sobotu 10. 9. od 10 do 18.30 hodin a v neděli 11. 9. od 10 do 15 hodin tak můžete spatřit kovolitce, ševce, tkadleny, kameníky, skláře, šperkaře, léčitele, síťaře, barvíře, kuchaře a další kumštýře z různých období nejstarší minulosti nejen při jejich práci, ale také si sami některé jejich činnosti vyzkoušet. A nejen to, můžete s nimi i obchodovat a smlouvat!

Ponořit se můžete i do role samotných kupců. Na Kupecké stezce, která bude protkávat celou osadu, prožijete dobrodružství, s kterými se musel setkávat nejeden pravěký obchodník. A protože dění v dalekých krajích našeho Barbarika se letos chystají přijet zkontrolovat i římští vojáci, své síly s nimi budete moci poměřit v několika prastarých olympijských disciplinách.

Kupčení a poznávání řemesel vám zpestříme bohatým programem, který bude zahrnovat nejen přednášky, dílny či módní přehlídku, ale také hlavní bod sobotního podvečera - svatbu doby kamenné! Přeneseme vás s sebou do počátků neolitu, kdy jsme se teprve učili žít v domech a rozumět tajům zemědělských plodin. Naše epické ztvárnění možných stěžejních událostí této doby vám napoví, jak asi mohl život v tomto přelomovém období vypadat.

Konkrétní časy a body programu vám prozradíme již brzy.

Germánskýý pohřeb v Kupecké osadě Krumbenowe. Foto J. Lohnická

V kupecké osadě poznáte nejen období i kultury, které byly skutečně doloženy v rámci pravěkého a raně středověkého osídlení českokrumlovského regionu i krumlovského meandru, ale také přicestovalé obchodníky z krajin velmi vzdálených. Program je proto úzce provázán i s nově aktualizovanou archeologickou expozicí a komentovanou prohlídkou v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, kde se dozvíte více o archeologii regionu a prohlédnete si také 3D rekonstrukci slovanského osídlení Pivovarské zahrady. Za touto rekonstrukcí stojí společnost Virtual History s.r.o., která vám také představí přímo v areálu osady nejmodernější metody digitální prezentace archeologie, jako jsou virtuální a 3D modely a rozšířená realita.

Vstup do Kupecké osady Krumbenowe i do Regionálního muzea v Českém Krumlově bude při této příležitosti ZDARMA!

Kupci a řemeslníci v Kupecké osadě Krumbenowe 2016. Foto J. Lohnická
 

Třetí ročník Kupecké osady KRUMBENOWE je i tentokrát, 10. - 11. 9. 2016, organizován s podporou města Český Krumlov a pivovaru Eggenberg. Na programu spolupracují Regionální muzeum v Českém Krumlově, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a řada lektorů a historických skupin z odvětví experimentální a experienciální archeologie.

Mohlo by vás zajímat:

Kontakty:

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Mgr. Lucie Šmahelová, Ph.D., archeologický úsek

Tel.: +420 380 711 674

Email: smahelova@muzeumck.cz

Mgr. Martina Vachová, propagace a marketing

Tel.: +420 380 711 674

Email: vachova@muzeumck.cz

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Mgr. Veronika Mikešová, archeolog-popularizátor

Tel.: +420 605313 833

Email: veronika.mikesova@uappsc.cz

Jaké to bylo vloni?

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page