top of page
  • Veronika Puhačová

Archeologický cirkus ve Zdibech


Téměř každá nová stavební aktivita ve středních Čechách přispívá k poznání té staré. Staré tak, že ani naše babičky a dědečkové si ji nemohou pamatovat. Na mnoha místech Středočeského kraje totiž sahá minulost osídlení natolik hluboko v čase, že jediné informace o něm zůstaly uzavřeny pod vrstvami země. Přesně tak je tomu i ve Zdibech – Přemyšlení, které patří k jedné z našich nejzajímavějších a archeologickými nálezy nejprotkanějších lokalit vůbec. Tato obec, která nyní velmi láká k výstavbě nových domů, byla totiž vzhledem ke své příznivé poloze na vltavských terasách atraktivním místem k bydlení již před několika tisíci lety. První příbytky si zde vystavěli už nejstarší zemědělci na konci doby kamenné a od té doby jsou Zdiby s menšími přestávkami obývané dodnes.

 
Depot náramků ze Zdib - Přemyšlení. Foto J. Lohnická

Prastaré osídlení Zdib odkrývají v současné době archeologové Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, kteří zde již mnoho let provádí záchranné výzkumy. Úplně nejnovějším je ten, který od poloviny července do začátku srpna roku 2016 probíhá v ulici na Brnky, kde se kvůli další stavbě rodinných domů musí vybudovat nová silnice. Výzkum vede archeolog Lukáš Baloun a je to již jeho několikátý výzkum zde. Jelikož taková aktivita není nic, co by se dalo v obci přehlédnout, i místní obyvatelé začali jevit o archeologii zájem.

Pohřeb dítětě, Zdiby - Přemyšlení, patrně neolit-eneolit. Foto L. Baloun

Obec Zdiby totiž v letošním roce slaví 750 let od první písemné zmínky v historických pramenech, a tak se celý týden snaží svým obyvatelům připomínat, co všechno se zde dělo v blízké i vzdálené minulosti. Sláva vyvrcholila o víkendu 17. – 18. září velkým setkáním občanů i spolků, a při té příležitosti právě o té vzdálené minulosti Zdib pohovořila ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Irena Benková. Představila také malou výstavku toho nejlepšího, co nám archeologické výzkumy ve Zdibech vydaly, a co tak pěkně dokumentuje život pravěkých obyvatel Zdib.

Instalujeme zdibský depot do výstavky pro oslavu výročí obce. Foto V. Mikešová

Kouzlo archeologie však bylo potřeba předvést také dětem, takže nás obec požádala, zda by Lukáš Baloun také nepovyprávěl zdibským dětem o tom, co všechno v okolí jejich dnešních příbytků našel a jak to vlastně všechno zkoumá. A tak jsme si v jeden zářijový čtvrtek sbalili obrazy, evokující pravěk, fotografie, keramiku a bronzové i železné předměty, a vypravili se společně do Zdib.

Archeolog Lukáš Baloun vypráví, dětí naslouchají. Foto V. Mikešová

Děti sice byly žáky teprve 1. stupně základní školy, ale celou dobu nás překvapovaly. A to jak svými chytrými a neotřelými dotazy, tak i vlastním zájmem o výzkumy, na které se mnohé z nich chodily dívat. Lukášovo archeologické povídání poslouchaly se zájmem a některé fotky dokonce doplňovaly vlastní, někdy celkem zábavnou, interpretací, takže nám bylo jasné, že o tom skutečně přemýšlejí. Velké nadšení pak nejen v žácích, ale i v jejich pedagožkách vzbudily samotné originální archeologické nálezy. Možnost setkat se na živo s takovým depotem náramků a jehlice ze starší doby bronzové nebo šperky z keltského hrobu totiž jen tak někdo ve Zdibech zatím neměl!

Depot náramků ze Zdib - Přemyšlení. Foto J. Lohnická

Nám takové nadšení ze setkání s archeologií samozřejmě dělá nesmírnou radost. Navíc, obklopeni balónky, které byly všude kolem pro tuto přednášku nachystány, cítili jsme se trochu jako takový archeologický cirkus. A kdo by nikdy nezatoužil aspoň na chvíli jezdit s cirkusem a bavit lidi, že! My však při tomto bavení máme ještě další přidanou hodnotu, a tou je dobrý pocit z šíření povědomí nejen o naší vědě, ale také o prastaré minulosti našeho kraje.

Přivítání archeologů. Foto V. Mikešová

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page