top of page
  • Veronika Puhačová

Chystáme komiks Den v životě neolitické ženy


Mlhavé podzimní ráno. Z dálky se ozývá chroptění a rychlý dusot několika párů nohou. V tom z lesa vybíhá zpocený muž s oštěpem v ruce a vyděšeně se otáčí za sebe. V zádech má obřího rozzuřeného tura, který s krví podlitýma očima usiluje o jediné - nabrat muže na své mohutné rohy. Ale, ach, to je přeci Cametg! "Utíkej!", křičí Brentina, jeho žena, ze všech sil. Hroty rohů už se pomalu přibližují, když tu hrůznou scénu prořízne ostrý ryk. Dětský ryk... Brentina se celá roztřesená zvedá na lůžku s očima dokořán. Byl to jen sen! A ten pláč, vždyť to je přeci Garniala. Má zase hlad. Tohle ale není dobrý začátek dne, co když je to znamení, probleskne hlavou Brentině, když se vrhá do svého každodenního pracovního zápřahu.

 
Scéna z komiksu Den v životě neolitické ženy. Kresba M. Puhač

Takto dramaticky začíná náš komiks Den v životě neolitické ženy, který vás přenese o sedm tisíc let zpět do minulosti, do doby, kdy na našem území žili první zemědělci. A to nejen tak někam, ale přímo na místo, kde již několik sezón archeologicky zkoumáme skutečnou neolitickou vesnici. Je to vám již dobře známá Velim, kde jsme v letošním roce objevili nález více než překvapivý - neolitickou studnu i s kusem provázku. Do této neolitické vesnice, jejíž půdorys je z několika etap výzkumu již poměrně dobře patrný a z níž pocházejí četné archeologické nálezy, jsme náš komiks zasadili a oživili tam celou jednu neolitickou rodinu i s hlavní hrdinkou Brentinou.

Scéna z komiksu Den v životě noelitické ženy. Kresba M. Puhač

Jelikož to má být komiks vzdělávací, veškeré podklady se snažíme opírat o reálné nálezy a zdroje. A to nejen archeologické, ale i jazykové. Jakou řečí první zemědělci mluvili samozřejmě nevíme, jména jsme jim ale vybrali z dochovaných předrománských slov, která se podle lingvistických analýz dochovala v izolovaných údolích Alp po tisíce let. Například jméno Brentina tak pochází ze slova "mlha", v níž celý komiks příznačně začíná, jméno jejího muže Cametg zase symbolizuje "blesk". V komiksu potkáte také Brentininu matku Ferdagliu, otce Sulaie, sousedku Oru a už zmíněnou malou dcerku Garnialu. A samozřejmě mnoho dalších příbuzných a sousedů.

Hlavní hrdinka komiksu Brentina. Kresba M. Puhač

Všednodenní a přesto napínavý příběh vám tak ukáže, jak podle představ současné archeologie mohli žít tito první zemědělci, konkrétně příslušníci tzv. kultury s lineární keramikou, s jejímiž prvky se v komiksu setkáte jak v kresbách, tak i přímo na fotografiích. Komiks bude totiž doplněn druhou vzdělávací částí, kde vám ukážeme, na jakých podkladech jsme stavěli a jak vypadají skutečné pozůstatky po podobných neolitických rodinách.

Námět a scénář: Veronika Mikešová

Kresba: Michal Puhač

Odborná konzultace: Josef Dufek, Tomáš Chlup, Ľubomír Novák, Libor Petr (bude více)

 

Komiks bude určen primárně pro vzdělávací účely a bude v rámci našich i partnerských akcí rozdáván zdarma. Takový počin by však nebyl možný bez finančního příspěvku Nadace ČEZ, která realizaci celého nápadu podpořila a jíž patří naše poděkování.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page