Please reload

Nejnovější příspěvky

Hrnčíři ve Stříbrné Skalici

10/10/2019

Autor textu:

Srdečně vás zveme na podzimní přednášku a vycházku za poznáním zaniklého stříbrnoskalického hrnčířství. Akci pořádá spolek Život v Hradci a okolí v rámci Mezinárodního dne archeologie 19. října 2019 od 14 hodin. Přednášejícím a průvodcem vám bude Jiří Bernat z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

 

Místem konání přednášky se stane infocentrum č. p. 71 na náměstí ve Stříbrné Skalici. Hlavním tématem akce je sice bývalá místní hrnčířská výroba 19. a počátku 20. století, ale úvodní část bude věnována také keramice jako významné a většinou nejpočetnější složce souborů movitých nálezů z archeologických výzkumů.

 

 

Na přednášku s obrazovou prezentací naváže turisticky nenáročná komentovaná vycházka k místům některých bývalých hrnčířských dílen v obci. K vidění bude nejen malý výběr dochovaných výrobků ze závěrečného období místní produkce v industriálního období, ale také ukázky mnohem starších zlomků pravěké, středověké i novověké keramiky z archeologických nálezů ve Stříbrné Skalici.
 

Těšíme se na vás v sobotu 19. října 2019 od 14 hodin

v Infocentru Stříbrná Skalice. 

 

Vstupné dobrovolné.

 

Akci můžete sledovat také na Facebooku.

 

 

 

 

Please reload

Please reload

Archiv