top of page
  • Veronika Puhačová (Mikešová)

Neolitická Velim má vlastní naučnou stezku


O vsi z mladší doby kamenné, kterou jsme v minulých letech zkoumali ve Velimi u Kolína, vás průběžně informujeme už více jak rok. Kromě odborných analýz (například těchto dendrologických), které na získaných nálezech stále probíhají, se také zaměřujeme na populárně-naučnou práci s výsledky tohoto unikátního výzkumu. Kromě prohlídek výzkumu, přednášek pro místní obyvatele, popularizačních článků či vzdělávacího komiksu jsme také dostali možnost vytvořit informační tabule, které budou o životě Velimi před sedmi tisíci lety vyprávět přímo v obci.

 

Naučná tabule u ZŠ ve Velimi. Foto B. Petráň

Společnost zaměřená na výrobu hliníkových obalů na aerosoly Ball Aerocan, která ve Velimi již od roku 2001 sídlí a byla také investorem všech sezón archeologického výzkumu, se po evropském vzoru mecenášství rozhodla naučné tabule zafinancovat. Obec Velim zvolila místa, kde budou tabule, jejichž výrobu zkušeně zajistili pánové (taktéž archeologové) z firmy infopanely.cz, umístěny. V plánu je totiž výstavba celé naučné cyklostezky. Ta by měla místním i návštěvníkům Velimi představit nejen přírodní dědictví kraje, ale také celou dlouhou historii zdejšího osídlení včetně další významné archeologické lokality ze střední doby bronzové Velim-Skalka.

Na nás tedy zatím bylo vymyslet, co chceme prostřednictvím dvou velkých tabulí o neolitickém výzkumu sdělit. Rozhodli jsme se, že jednu z tabulí uděláme klasičtější, zatímco druhou pojmeme netradičně. Ta první, kterou si můžete prohlédnout na náměstí Obránců míru, informuje nejen o daném výzkumu a jeho výsledcích, ale také obecně o období neolitu. Druhá tabule, umístěná před základní školou, je pak založena na rekonstrukci podoby tehdejší vsi, kterou provádí její dávný obyvatel - neolitik Gialun. Provede vás jednotlivými zákoutími své osady a převypráví její každodenní život.

Nebyli bychom to ale my z Cest archeologie, kdybychom takové otevření naučné stezky nespojili se vzdělávací akcí pro místní školu. A tak jsme celé dopoledne v rolích neolitických obyvatel Velimi ukazovali žákům, jak se v jejich obci žilo na sklonku doby kamenné. Někteří z nich by se podle nás v neolitu chytli velmi dobře. Jiní si zase díky vlastní zkušenosti s vybranými technologiemi oddechli, že žijeme v pohodlné době, kdy náš život už na naší vlastní zručnosti a řemeslné dovednosti nezávisí. Posuďte sami dle výrazů ve fotoreportáži z celého dne.

 

Návrh stezky a texty: Tomáš Chlup a Veronika Puhačová

Ilustrace a grafické zpracování: Michal Puhač

Realizace informačních tabulí: infopanely.cz

Interaktivní program pro žáky: Ústav archeologické památkové péče středních Čech (Tomáš Chlup, Milan Kukla, Bronislav Petráň, Veronika Puhačová, Anežka Šimečková)

FOTOGALERIE (foto T. Chlup, B. Petráň, A. Šimečková, D. Šťastný)

Comentarios


Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page