top of page
  • Veronika Puhačová (Mikešová)

Neolitická Velim má vlastní naučnou stezku


O vsi z mladší doby kamenné, kterou jsme v minulých letech zkoumali ve Velimi u Kolína, vás průběžně informujeme už více jak rok. Kromě odborných analýz (například těchto dendrologických), které na získaných nálezech stále probíhají, se také zaměřujeme na populárně-naučnou práci s výsledky tohoto unikátního výzkumu. Kromě prohlídek výzkumu, přednášek pro místní obyvatele, popularizačních článků či vzdělávacího komiksu jsme také dostali možnost vytvořit informační tabule, které budou o životě Velimi před sedmi tisíci lety vyprávět přímo v obci.

 

Naučná tabule u ZŠ ve Velimi. Foto B. Petráň

Společnost zaměřená na výrobu hliníkových obalů na aerosoly Ball Aerocan, která ve Velimi již od roku 2001 sídlí a byla také investorem všech sezón archeologického výzkumu, se po evropském vzoru mecenášství rozhodla naučné tabule zafinancovat. Obec Velim zvolila místa, kde budou tabule, jejichž výrobu zkušeně zajistili pánové (taktéž archeologové) z firmy infopanely.cz, umístěny. V plánu je totiž výstavba celé naučné cyklostezky. Ta by měla místním i návštěvníkům Velimi představit nejen přírodní dědictví kraje, ale také celou dlouhou historii zdejšího osídlení včetně další významné archeologické lokality ze střední doby bronzové Velim-Skalka.

Na nás tedy zatím bylo vymyslet, co chceme prostřednictvím dvou velkých tabulí o neolitickém výzkumu sdělit. Rozhodli jsme se, že jednu z tabulí uděláme klasičtější, zatímco druhou pojmeme netradičně. Ta první, kterou si můžete prohlédnout na náměstí Obránců míru, informuje nejen o daném výzkumu a jeho výsledcích, ale také obecně o období neolitu. Druhá tabule, umístěná před základní školou, je pak založena na rekonstrukci podoby tehdejší vsi, kterou provádí její dávný obyvatel - neolitik Gialun. Provede vás jednotlivými zákoutími své osady a převypráví její každodenní život.

Nebyli bychom to ale my z Cest archeologie, kdybychom takové otevření naučné stezky nespojili se vzdělávací akcí pro místní školu. A tak jsme celé dopoledne v rolích neolitických obyvatel Velimi ukazovali žákům, jak se v jejich obci žilo na sklonku doby kamenné. Někteří z nich by se podle nás v neolitu chytli velmi dobře. Jiní si zase díky vlastní zkušenosti s vybranými technologiemi oddechli, že žijeme v pohodlné době, kdy náš život už na naší vlastní zručnosti a řemeslné dovednosti nezávisí. Posuďte sami dle výrazů ve fotoreportáži z celého dne.

 

Návrh stezky a texty: Tomáš Chlup a Veronika Puhačová

Ilustrace a grafické zpracování: Michal Puhač

Realizace informačních tabulí: infopanely.cz

Interaktivní program pro žáky: Ústav archeologické památkové péče středních Čech (Tomáš Chlup, Milan Kukla, Bronislav Petráň, Veronika Puhačová, Anežka Šimečková)

FOTOGALERIE (foto T. Chlup, B. Petráň, A. Šimečková, D. Šťastný)

#Vzděláváme #TonejlepšízvýzkumůÚAPPSČ #Reportáž #Dobakamenná #Livinghistory

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page