top of page

YOUR

PŘÍBĚH VLNY


aneb Měli byste v pravěku co na sebe?

ANOTACE

Vlna je jedním ze zásadních textilních materiálů, které významným způsobem ovlivnily vývoj našeho odívání. Vlněné výrobky patří svou kvalitou dodnes mezi vysoce ceněné, a tak je dobré si uvědomit, jaký příběh za sebou používání vlny vlastně skrývá. Kdy jsme si všimli, že ovce nám mohou dát nejen potravu, ale i teplo? Jak se od ovčího kožíšku propracovat k látce? Jak z látky udělat šaty? A jak moc se výroba oděvů dnes liší od té pravěké? Odpovědi budeme s pomocí archeologie i vlastních rukou hledat v Příběhu vlny.

CÍLOVÁ SKUPINA

Žáci 1. a 2. stupně ZŠ

CÍLE PROGRAMU

Žáci pochopí, jakým způsobem vznikají látkové oděvy a kdy lidé s jejich výrobou začali. Na příkladu jednoho z nejdůležitějších textilních materiálů – vlny – se naučí, co všechno je nutné udělat pro to, abychom z textilní suroviny získali vlákna, z nich vyrobili nitě, tkaninu a posléze celý oděv. Pozornost bude věnována i přírodnímu barvení látek. Žáci si budou moci jednotlivé kroky textilní výroby sami vyzkoušet a během toho si zlepší nejen své motorické dovednosti, ale také znalosti vybraných aspektů života v pravěku. Celý program je zasazen do kontextu současné společnosti a vede tak k zamyšlení nad naším způsobem života.

ČASOVÁ NÁROČNOST

120 minut

POČET ŽÁKŮ

2 třídy (max. 50)

CENA

80 Kč/žák (v ceně je také vzdělávací komiks Den v životě neolitické ženy)

VZDĚLÁVACÍ OBOR

dějepis, výchova k občanství, přírodopis

NÁVAZNOST NA RVP

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda,Člověk a svět práce

OBJEDNÁVKY

Předem na mail veronika.puhacova@uappsc.cz nebo čísle 702 037 937.

bottom of page