top of page
  • Veronika Puhačová

Zveme vás na křest vzdělávacího komiksu Den v životě neolitické ženy


"Seberte Seraina, ještě žije. Já zvládnu jelena, Sulai mě bude krýt!" vykřikl Cametg a s připraveným kopím se vyřítil vstříc obrovskému dvanácterákovi. Jejich rozzuřená těla do sebe narazila na okraji lesa a oba hlasitě zaryčeli.

 

Jak tahle scéna, která se odehrává na stránkách našeho vzdělávacího komiksu Den v životě neolitické ženy, nakonec skončí? Zvítězí Cametg nad svou kořistí nebo se jelen ubrání a Brentina, Cametgova žena, zůstane bez muže? To všechno se dozvíte už příští úterý, 4. dubna 2017, na křtu tohoto komiksu, na který vás srdečně zveme! V 16:30 v Zahradách pod Pražským hradem (které nám k této slávě laskavě propůjčil Národní památkový ústav) vám představíme nejen hlavní hrdinku Brentinu i svět, ve kterém se komiks odehrává, ale také celé období mladší doby kamenné (tzv. neolitu) i originální archeologické nálezy z této doby pocházející.

Komiks Den v životě neolitické ženy je totiž unikátní svým přístupem k výsledkům archeologického bádání. Je totiž založen na reálných archeologických nálezech, které byly objeveny v letech 2001-2016 během výzkumu vesnice z mladší doby kamenné ve Velimi u Kolína. V poslední etapě výzkumu v roce 2016 zde byla prozkoumána vzácná, sedm tisíc let stará studna, díky které se tato středočeská lokalita zařadila mezi významné evropské archeologické památky. Výsledky celého výzkumu komiks s využitím didaktických principů převádí do podoby živého světa plného zajímavých příběhů. V rámci jednoho dne tehdejší obyvatelky pravěké Velimi autoři komiksu Veronika Mikešová a Michal Puhač seznamují čtenáře s radostmi i strastmi prvních zemědělců tak, jak se nám jeví ve světle archeologie.

Komiks má dvě části – klasickou obrazovou část a část vzdělávací, která dění v příběhu dává do souvislosti s konkrétními archeologickými nálezy, a to včetně jejich plnobarevných fotografií. Proto je možné publikaci využít i ve školní výuce, což je také jedním z jejích cílů. "Prostřednictvím vyprávění hlavní hrdinky Brentiny jsme se snažili přivést malé i velké čtenáře k zamyšlení nejen o době pravěku, ale i o současnosti, našem vztahu k životnímu prostředí i k sobě samým", uvádí k edukační podstatě autorka Veronika Mikešová

Prezentace archeologického výzkumu formou komiksu není obvyklá, ovšem přináší široké možnosti, vyhovující moderním trendům. „Zlomové období našich dějin, kterým neolit bezpochyby je, se rozhodně nedá žákům přiblížit na pár stránkách školních učebnic dějepisu a vlastivědy. Proto jsme se rozhodli předávat tyto fascinující poznatky veřejnosti snadno uchopitelnou, leč odborně podloženou formou. A není téměř nic, co by tento úkol zvládlo lépe než komiks, který jako jedna z mála forem zvládne sloučit dávno zapomenuté artefakty s příběhem a vdechnout jim znovu život,“ říká vedoucí poslední etapy výzkumu ve Velimi Tomáš Chlup.

Křest vzdělávacího komiksu Den v životě neolitické ženy proběhne 4. dubna 2017 v 16:30 v Zahradách pod Pražským hradem (Valdštejnská 14, Praha 1) a bude doplněn krátkou přednáškou a hudebním vystoupením experimentální archeologické skupiny Altsteinzeitliche Knochenklangbilder.

 

Komiks pokřtí Mgr. Daniel Marek, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro kulturu a památkovou péči a zasloužilý archeolog ÚAPPSČ PhDr. Miloš Vávra, CSc.

Publikace bude rozdávána zdarma, neboť se jedná o nekomerční vzdělávací projekt, jehož realizaci podpořila Nadace ČEZ.

Komiks vydal Ústav archeologické památkové péče středních Čech a bude v tištěné verzi k dispozici po domluvě na adrese Nad Olšinami 448/3, Praha 10, v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor a ve vybraných kulturních organizacích Středočeského kraje.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page