top of page
Bronzový depot z Přemyšlení

Bronzový depot z Přemyšlení

Kč0.00Cena

Mezi roky 2007 a 2008 vedl Lukáš Baloun v Přemyšlení na Praze-východ rozsáhlý záchranný archeologický výzkum. Jeho plocha přesáhla celých 10,5 hektaru a brzy měla být překryta novou obytnou čtvrtí. Úctyhodná pravěká lokalita vydala více jak 4800 objektů, pozůstatků po sídelních a pohřebních aktivitách z různých období. Téměř neuvěřitelným se zdá počet sáčků s nálezy, kterých bylo zaevidováno přes 22 tisíc. Kromě hrobů, zásobních a odpadních jam, jam po kůlech a sloupech a dalších dokladů života v pravěku byly bedlivě sledovány i dlouhé profily a okraje výkopů pro nově vznikající cesty a silnice. A právě v jednom takovém profilu se skrýval pozoruhodný objev.

 

Při jemném začišťování profilu motyčkou jeden z pracovníků narazil na kovový hrůtek. Opatrně tedy pokračoval v odstraňování zeminy, až vytáhl celou bronzovou jehlici. Tím to však nekončilo. Za jehlicí se skrývalo množství dalších bronzových předmětů, aby však nedošlo k jejich poškození, byl celý objev vyjmut v bloku, pečlivě zdokumentován a převezen ke konzervaci. Teprve v laboratoři při opatrném rozebírání se ukázalo, že kromě jehlice nález obsahuje dalších 26 bronzových náramků, malých drátěných i mohutných litých. Prostě naprosto ukázkový depot.

 

Proč tento depot vznikl? To nemůžeme s jistotou určit. Takové depoty různých kovových předmětů nacházíme již od pozdní doby kamenné (kdy se deponovaly měděné předměty), jejich ukládání však zesílilo v době bronzové. Někdy bylo potřeba uložit cenný materiál na horší časy, jindy se blížila válka a bohatství se muselo skrývat, často se však také jednalo o rituální záležitost, obětování bohům. Jaký případ je náš depot z Přemyšlení, to si netroufáme odhadovat. Nicméně je zřejmé, že byl uložen ve starší době bronzové. Podle tvaru jehlice, jež se na základě podoby své hlavice nazývá veslovitá a je zdobena nádhernou geometrickou rytinou, depot můžeme přiřadit lidem tzv. únětické kultury.

 

 

  • LITERATURA

    Zatím nepublikováno.

bottom of page