top of page
Bronzový kanec z keltského vědra z Týnce nad Labem

Bronzový kanec z keltského vědra z Týnce nad Labem

Kč0.00Cena

Drobná bronzová plastika, která byla nalezena na místě někdejší keltské osady z mladší doby železné na břehu Labe v Týnci n. L., zcela jistě zobrazuje hlavu kance. Mezi množstvím zajímavých a archeology vysoce ceněných předmětů, které se zde během výzkumu nalezly, patří tento kančík k těm nejlepším a pro mnohé i nejkrásnějším. Po srovnání s dalšími nálezy z převážně západní Evropy naši odborníci celkem jednoznačně konstatovali, že hlavička původně sloužila jako kování ucha dřevěného vědra.
 

Pozorujte kančíka s námi: artefakt představuje hlavu divokého prasete svěšenou kolmo dolů z krátkého masivního krku. Ten potom „vyrůstá“ z obdélné destičky, opatřené ve spodní části otvorem. Vlastní hlava je zobrazena se zježeným hřebenem, vztyčenými slechy a rozevřenou tlamou s trčícími kly. Zvíře tak vyvolává dosti bojovný dojem, že? V horní části vyrůstají z kování dvě horizontální obloukovitá ramena ve tvaru labutích krků se zobákem na konci, která vytváří z obou stran hlavičky po jednom plochém oblouku klenoucím se mezi krkem a spánkem kance. Hlavička je odlita dutě a v její zadní části se tak otevírá kruhový otvor přecházející do rozevřené tlamy. Vědra, jichž byla takováta zvířata součástí, velmi pravděpodobně sloužila k (míšení a) servírování (vína nebo) medoviny/piva či plnila jinou významnou roli v kolektivním hodování, které tvořilo význačnou součást společenského a politického života pozdně keltské společnosti. Ostatně, v tomto bychom si s Kelty jistě rozuměli, viďte?

bottom of page