top of page
Bronzový koník z Mladé Boleslavi

Bronzový koník z Mladé Boleslavi

Kč0.00Cena

Předmět, který se stal logem celé naší instituce, byl nalezen při revitalizaci ulic v Mladé Boleslavi pod nánosem věků. Pod novověkými a středověkými vrstvami čekal po dlouhá tisíciletí na naše archeology maličký bronzový koníček. Jelikož má v zádech malé očko na provlečení, domníváme se, že původně koník sloužil jako závěsek či přívěsek. Není to ovšem realistické zobrazení koně, je značně stylizován, má krátký ocas a nepoměrně drobnou hlavu, zakončenou špičatým nosem, evokujícím ptačí zobáček. Na hřívě, nad nohami a na hrudi má vyraženy kruhové kolky. Na základě všech těchto faktů se domníváme, že koník pochází ze starší doby železné, zvané doba halštatská. 

V té době byly koňské motivy velmi oblíbené, a archeologové je často spojují s duchovní symbolikou a rituály. To, že hrál kůň v těchto dobách v lidské společnosti nepochybně významnou roli, ovšem ještě nemusí znamenat, že by i náš koníček z Boleslavi musel nějak souviset s nějakými kultovními aktivitami. Mohl být přeci také jen prostým  závěskem, amuletem či hravým doplňkem pro potomka z vyšších vrstev. Co o něm však můžeme tvrdit s jistotou je fakt, že je to skvostná řemeslná práce a doklad toho, že i lidé před tisíci lety se rádi obklopovali esteticky zdařilými předměty, stejně jako my. 

bottom of page