top of page

YOUR

VÝLETY DO PRAVĚKU 


do neolitu/ za Kelty

ANOTACE

Ve dnech od 24. - 27. června 2024 pořádáme speciální vzdělávací programy s názvem Výlety do pravěku, a to buď do neolitu nebo za Kelty. Během tohoto venkovního programu se žáci setkají s pravěkými lidmi, popovídají si s nimi o životě v dávných dobách a naučí se od nich užitečné dovednosti nezbytné pro přežití nejen v pravěku.

CÍLOVÁ SKUPINA

Žáci 2. stupně ZŠ

CÍLE PROGRAMU

Žáci se dozvědí, čím se zabývá vědní obor archeologie a budou rozumět jeho roli ve společnosti. Zároveň pochopí základní vědecké metody a budou schopni aplikovat je i v běžném životě. Pomocí kritického badatelského přístupu pochopí, jakým způsobem je možno zkoumat nejstarší lidskou minulost a také její význam pro nás samotné.

ČASOVÁ NÁROČNOST

120 minut

POČET ŽÁKŮ

1 třída (max. 30)

CENA

120 Kč/žák 

VZDĚLÁVACÍ OBOR

dějepis, výchova k občanství, přírodopis

NÁVAZNOST NA RVP

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

OBJEDNÁVKY

Rezervace je možná telefonicky na čísle 702 037 937 nebo e-mailem na adrese alzbeta.bergerova@uappsc.cz 

bottom of page