top of page
_MG_0270.jpg

YOUR

PŘÍBĚH PŘEDMĚTŮ

ANOTACE

Jaké materiály mohl pravěký člověk využívat? A co z nich uměl vyrobit? Bez jakých předmětů se dnes neobejdeme a bez kterých zase naši předci? V Příběhu předmětů si budeme povídat o výrobě, využívání a zániku několika artefaktů, které jsou k vidění ve výstavě Klenoty středočeského pravěku. A co víc, žáci si na jejich replikách budou moci sami vyzkoušet, jak fungovaly.

CÍLOVÁ SKUPINA

Primárně 2. stupeň ZŠ, může být přizpůsoben i pro 1. stupeň ZŠ

CÍLE PROGRAMU

Program žáky názorně seznámí s hmotnou kulturou pravěku a naznačí tak dávné kořeny našich současných předmětů. Žáci se prostřednictvím jednotlivých stanovišť seznámí s v pravěku dostupnými materiály, jejich zdroji, obchodování s nimi a možnými produkty, které z nich vznikaly. Přivede také žáky k zamyšlení nad získáváním surovin v dnešní době.

ČASOVÁ NÁROČNOST

90 minut

POČET ŽÁKŮ

1 třída (max. 30)

CENA

120 Kč/žák 

VZDĚLÁVACÍ OBOR

dějepis, výchova k občanství, člověk a jeho svět

NÁVAZNOST NA RVP

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova

OBJEDNÁVKY

Rezervace je možná telefonicky na čísle 702 037 937 nebo e-mailem na adrese alzbeta.bergerova@uappsc.cz 

bottom of page