top of page

YOUR

PŘÍBĚH ARCHEOLOGIE


aneb Od střepů k lidem

ANOTACE

Archeologie není jen vědou o dávno zapomenutých věcech a lidech, je to věda o nás samotných. O tom, jak jsme žili před stovkami a tisíci let, kdy jsme to ještě nedokázali zaznamenat. Archeologie nám pomáhá objevovat tajemnou minulost, která by jinak zůstala skryta hluboko pod zemí. Jak to ale ti archeologové dělají, že dokáží číst historii bez písmen? V čem spočívají jejich pracovní metody? Jaké předměty berou denně do rukou? Odhalte s námi příběh archeologie!

CÍLOVÁ SKUPINA

Žáci 2. stupně ZŠ

CÍLE PROGRAMU

Žáci se dozvědí, čím se zabývá vědní obor archeologie a budou rozumět jeho roli ve společnosti. Zároveň pochopí základní vědecké metody a budou schopni aplikovat je i v běžném životě. Pomocí kritického badatelského přístupu pochopí, jakým způsobem je možno zkoumat nejstarší lidskou minulost a také její význam pro nás samotné.

ČASOVÁ NÁROČNOST

120 minut

POČET ŽÁKŮ

1 třída (max. 30)

CENA

120 Kč/žák 

VZDĚLÁVACÍ OBOR

dějepis, výchova k občanství, přírodopis

NÁVAZNOST NA RVP

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

OBJEDNÁVKY

Rezervace je možná telefonicky na čísle 702 037 937 nebo e-mailem na adrese alzbeta.bergerova@uappsc.cz 

bottom of page