top of page

YOUR

PŘÍBĚH PRAVĚKU


aneb Co bylo, když nebyla škola?

ANOTACE

Chození do školy dnes považujeme za naprostou samozřejmost, z hlediska lidské minulosti je však školní vzdělávání stále novinkou. Ovšem učit se děti musely vždy, i v pravěku. Jak tedy trávily svůj čas, když neseděly v lavicích? Co všechno si musely osvojit ještě v dětství? A měnili by dnešní žáčci s pravěkými dětmi? To všechno zjistíme teprve v Příběhu pravěku.  

CÍLOVÁ SKUPINA

Primárně 1. stupeň ZŠ, může být přizpůsoben i pro 2. stupeň ZŠ

CÍLE PROGRAMU

Žáci se prostřednictvím jednotlivých výjevů z různých období pravěku dozvědí, jak vypadal život na našem území před stovkami a tisíci let. Program se zaměří na zapojení dětí do pravěké společnosti a představí tak žákům alternativy trávení času v dětství. Program žáky názorně seznámí s hmotnou kulturou pravěku a naznačí tak dávné kořeny našich současných předmětů. Přivede také žáky k zamyšlení nad relativitou některých současných hodnot a pomocí pravěkých analogií jim rozšíří obzory vnímání našeho moderního světa.

ČASOVÁ NÁROČNOST

120 minut

POČET ŽÁKŮ

1 třída (max. 30)

CENA

120 Kč/žák 

VZDĚLÁVACÍ OBOR

dějepis, výchova k občanství

NÁVAZNOST NA RVP

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a společnost

OBJEDNÁVKY

Rezervace je možná telefonicky na čísle 702 037 937 nebo e-mailem na adrese alzbeta.bergerova@uappsc.cz 

bottom of page