top of page
  • Julie Tomsová a Johana Tlustá

FOTOREPORT: Jak jsme oslavili keltský svátek Samhain a Mezinárodní den archeologie na zámku Nižbor


V sobotu 19. října 2019 jsme v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor oslavili již pošestnácté keltský svátek Samhain. K již tak dost pestrému programu, plnému hudby, tance, zpěvu, ale i ukázek keltských řemesel nebo módy, se připojila i oslava Mezinárodního dne archeologie, svátku, který si v České republice během několika málo let získal mimořádnou oblibu.

Oslava keltského svátku Samhain na zámku Nižbor. Foto: Lucie Velechovská.
 

Přelom října a listopadu pro staré Kelty znamenal konec roku a úrodného období. Na zámku Nižbor je tento čas zase spojen s koncem návštěvnické a vzdělávací sezóny, jejímž vyvrcholením je právě velkolepá oslava keltského svátku Samhain.

Foto: Lucie Velechovská.

Ta propukla již tradičně v pravé poledne v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor a stejně jako před tisíci lety u dávných Keltů, byla plná hudby a tance. Zámecké nádvoří se zaplnilo keltskými řemeslníky, válečníky, ale i ženami, které návštěvníkům připomněly, že i v pravěku o sebe lidé rádi pečovali. Program pro návštěvníky, kterým již tradičně a s bravurou provázel moderátor akce Tomáš Petráň, byl i letos skutečně pestrý.

Mikrofonu moderátora se zhostil a dnem nás bravurně provedl Tomáš Petráň. Foto: Lucie Velechovská.

K poslechu i tanci nám podmanivé keltské rytmy zahrála a na poslední chvíli zastoupila kapelu Dick O'Brass skupina Alison. Na Nižboru již zdomácnělou kapelu Dick O'Brass totiž letos na podzim nečekaně skolila nemoc. Všem jejím hudebníkům proto přejeme brzké uzdravení a těšíme se na shledání zase na jaře na Beltainu! Ani skupina Alison však našim návštěvníkům nebyla zcela neznámá. Potěšit se skočným keltským rockem v jejich podání již mohli účastníci letošní dubnové oslavy keltského svátku Beltain na zámku Nižbor. Stejně tak naši pravidelní příznivci už dobře znají podmanivé rytmy irské tradiční hudby v podání kapely Jauvajs. Novinkou letošního samhainového hudební programu pak byly skvostné keltské balady v podání kapely Lua.

Hudební program na pódiu byl proložen několika vstupy představení irských tanců v podání taneční skupiny Gall-Tír. Pro ty, kteří svižným rytmům nemohli odolat, byla připravena i výuka několika kroků z irských tanců.

K poslechu i do skoku lákalo tradiční vystoupení taneční skupiny Gall-Tír. Foto: Lucie Velechovská.

Podobně jako je na oslavách keltských svátků již zdomácnělá taneční skupina Gall-Tír, tak i oblíbené vystoupení Vousova kmene, kdy statní keltští válečníci ovládnou nádvoří, již k programu na zámku Nižbor neodmyslitelně patří. Ti nejodvážnější z mladších návštěvníků dostali také příležitost chopit se zbraní a zinscenovat jednu z bitev mezi Kelty a Římany.

Pokud se zrovna nebojovalo a na hudebním pódiu vládlo ticho, měli návštěvníci možnost se v klidu na vlastní oči přesvědčit, jak vyspělá byla keltská kultura. Svoje stánky si totiž na nádvoří zámku rozložili i keltští řemeslníci, zruční odborníci na dávné rukodělné činnosti a umění, kteří se věnují oživování keltských tradic. Řemeslníky při činu a proces výroby některých předmětů mohli návštěvníci vidět přímo naživo a výsledky jejich práce - řemeslné výrobky, umělecká díla i předměty každodenní potřeby Keltů - si mohli prohlédnout zblízka, vyzkoušet či zakoupit.

Jelikož každoročně na třetí říjnovou sobotu připadá Mezinárodní den archeologie, byly oslavy svátku Samhain obohaceny i o doprovodný program zaměřený na archeologii, vědu, díky které dnes víme, jak naši předci žili a která odhaluje ze země právě takové předměty, které řemeslníci na nádvoří vyrábí a používají.

Doprovodný archeologický program zajistili pracovníci, externí lektoři a spolupracovníci ÚAPPSČ. Foto: Radka Poláková.

Doprovodný archeologický program k Mezinárodnímu dni archeologie, který představoval vyžití pro dospělé i děti, připravili archeologové, lektoři a spolupracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Malí a velcí návštěvníci se mohli zúčastnit nejrůznějších činností od komentovaných prohlídek stálé expozice, krátkých přednášek o unikátních a zajímavých nálezech, sportovních soutěží až po rozmanité zábavné aktivity pro děti v rámci archeologické dílny.

Jelikož svátkem Samhain Informační centrum keltské kultury vždy ukončuje návštěvnickou i edukační sezónu, využili jsme této příležitosti k vystavení uměleckých děl z kreativní výzvy, kterou jsme na letošní sezónu vyhlásili. Vždy po skončení vzdělávacího programu jsme oslovovali žáky základních škol, aby se minulostí a životem Keltů inspirovali a poté například v rámci výtvarné výchovy tvořili. Výkresy plné pravěké fauny a válečníků byly k vidění v obřadním sále zámku.

V rámci akce měli návštěvníci možnost ještě naposledy letos nahlédnout do naší expozice a to sice během komentované prohlídky, které se zhostili naši archeologové a pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Stálou expozicí o Keltech je provedl náš kolega Josef Dufek, zatímco prohlídky krátkodobé výstavy o prvorepublikové archeologii se zhostila kolegyně Eliška Němcová.

Na pokladně zámku byla k zakoupení i novinka ze společné produkce Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a Regionálního muzea v Českém Krumlově, a tou je Boží kalendář. Ten byl pokřtěn letos na veletrhu pravěké a středověké kultury Krumbenowe v Českém Krumlově. Tematicky jde ruku v ruce i se svátkem Samhain, který není jen oslavou konce keltského roku, ale má i duchovní podstatu. Právě Boží kalendář, jak název napovídá, prezentuje náboženství našich předků a každý měsíc představí jedno z pravěkých božstev.

Foto: Lucie Velechovská.

Samhain na podzim, stejně jako Beltain na jaře, patřil k významným keltským svátkům, které své stopy zanechaly i v naší kultuře. Keltové věřili, že v tuto tajemnou noc se přeruší hranice mezi světem živých a mrtvých a ti získají na pár hodin své tělo a přijdou se ohřát k malým ohňům, které jim živí zapalovali. Stejně tak, jako my dnes na přelomu října a listopadu, na Dušičky, zapalujeme svíčky, abychom uctili Památku všech zemřelých. Pro Kelty byl však Samhain ještě něčím víc, byl počátkem nového roku, ale také časů nejistoty a obav. S přicházející zimou bylo potřeba zajistit si přízeň bohů, s čímž se pojily symbolické obětiny a očistné ohně. Byla to však také společenská událost!

Oslava keltského svátku Samhain na zámku Nižbor. Foto: Lucie Velechovská.

Vyvrcholením oficiálního programu a zlatým hřebem samhainového večera byla jako každoročně oblíbená ohňová show. Po ní se již návštěvníci i pořadatelé rozprchli do svých domovů naplněni dojmy a atmosférou tohoto pro naše předky zásadního svátku.

Kolik lidí přišlo letos na Samhain? Oslavy keltského svátku Samhain a Mezinárodního dne archeologie se letos zúčastnilo 1045 návštěvníků. Více než 100 dětí si vyzvedlo odměnu za splnění archeologické hry plné zábavných kvízů a aktivit. Do archeologických a sportovních aktivit se však zapojilo dětí mnohem více, někteří totiž dali před soutěžením přednost hrát si jen tak, pro radost. Snad toto nadšení malým i velkým návštěvníkům dlouho vydrží a my se již těšíme, jak společně prožijeme řadu dalších pozoruhodných keltských oslav.

Oslava keltského svátku Samhain 2019 na zámku Nižbor. Foto: Lucie Velechovská.
 

Foto: Lucie Velechovská a archiv ÚAPPSČ.

Další fotografie z akce najdete na našem Facebooku.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page