top of page
  • Veronika Puhačová

Temná i radostná Kupecká osada Krumbenowe 2015


V kůžích oděný paleolitický lovec napíná v silných pažích tětivu luku a neslyšně se plíží k vzrostlému divočákovi. Neolitická vesnička je prodchnuta dýmem z hliněné pece a veselými hlasy mužů, brousících kámen a žen, drtících obilí. Rusovlasá kráska z doby bronzové proplétá hbitými prsty v dřevěném rámu vlněnou krosienku. Halštatský pár sklářů usilovně dmýchá oheň v tavicí pícce a navíjí barevné skleněné korálky. Zaplněná laténská osada žije cvičnými souboji a uměním práce s textilem. V germánském ležení se připravují a ochutnávají lahodné pokrmy. Středověcí řezbáři dotahují své dřevěné zboží k dokonalosti. Kupecká osada Krumbenowe si žije svým poklidným životem, když tu náhle ji přeruší tragická událost. Při malicherném souboji o ženu, který při západu slunce proběhl mezi germánským obchodníkem Rangem a keltským bojovníkem Snorrim, přišel pohledný a udatný Rango o život. Počínající se odvetná šarvátka mezi družinami obou mladíků byla naštěstí včas zažehnána a všichni v osadě se dohodli, že se s Rangem s náležitou úctou rozloučí. Pohřební hranice se chystá, Rangova germánská družina přináší tělo a do prvních úderů bubnů povolává kněz smuteční tanečnice, aby bojovníkovu duši vyprovodily na cestu za nesmrtelností…

Napříč pravěkem i tématy jsme vás zavedli tento víkend v Pivovarské zahradě Eggenberg v Českém Krumlově, kde se konal již druhý ročník Kupecké osady Krumbenowe. Akce proběhla ve spolupráci Regionálního muzea v Českém Krumlově a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a během dvou dnů přilákala více než 3650 návštěvníků, téměř dvakrát více, než v loňském roce! V čem se tento ročník lišil od předchozího a o co všechno přišli ti, co nedorazili?

Začněme pěkně od počátku. Celá akce vznikla před rokem a půl jako nápad dvou kamarádek archeoložek jednoho pěkného odpoledne u pražské Vltavy. Chtěly jsme společně uspořádat za naše instituce takový malý kreativní workshop. Že se místo toho zcela organicky zrodí takováto obrovská oživená akce, překvapilo i nás samotné a motivovalo nás k pokračování. A tak jsme se letos opět daly společně do práce a rozhodly se udělat Krumbenowe ještě větší a bohatší! Protože jsme věděly, že mladší období pravěku u nás kvetou a o Kelty a Germány jistě nouze nebude, rozhodly jsme se prohloubit záběr kupecké osady hlouběji do minulosti a podpořit tak povědomí o době kamenné. V malém, ale velmi přátelském a zábavném pracovním týmu jsme se tedy sešli již v pondělí před akcí a pustili se do výstavby této nejstarší sekce. Čekala nás spousta práce – vyzvednout hlínu, dojet pro zrní, nasklízet rákos (neboť ten předem připravený nám někdo z nepochopitelných důvodů ukradl), uplést rákosové rohože na pokrytí střech, postavit paleolitickou chýši a napodobeninu dlouhého domu, vystavět neolitickou pec, zbudovat další nutné přístřešky a připravit dřevo a figurínu na pohřební hranici. Když nám do toho všeho ve středu začalo hustě pršet, rozestavěná pec se v dešti pozvolna měnila v bahnitý kužel, došel nám rákos a dostali jsme se do časového skluzu, nebylo nám zrovna dvakrát do zpěvu. Ale nevzdali jsme se a tak v pátek večer vítala první účastníky uklizená zahrada připravená k zabydlení pravěkými kupci.

A že jich přijelo! Celé skupiny i jednotliví obchodníci a řemeslníci (jejich kompletní seznam najdete v obrázku pod reportáží) zaplnili se svými přístřešky celý vytyčený okruh napříč časem a udělali tak na víkend ze zahrady skutečnou kupeckou osadu. A letos dokonce mezinárodní! Svou návštěvou nás poctil slovenský keltský kmen Vae Victis a polská Celtica. Laténská sekce tak byla jasně tou nejrozsáhlejší, ale ostatní období si i přesto dokázala vydobýt zaslouženou pozornost. Projdeme-li se od nejstarší části, k vidění byla lukostřelba, broušení, řezání a štípání kamene, drcení obilí a pečení placek, výroba neolitických plastik, tavba a odlévání bronzu, textilní techniky doby bronzové, rozdělávání ohně různými způsoby, výroba skleněných korálků, pravěké hudební nástroje, zbraně a nářadí doby železné, keltská válečná výzbroj a výstroj, textilní techniky, tkaní a barvení doby železné, ražba keltských mincí, výroba švartnových náramků, germánské ležení s kuchyní a přípravou pokrmů, raně středověké šperkařství a vikinské pletení sítí a výroba středověkého dřevěného nábytku a nádobí. Mnoho z tohoto zboží bylo skutečně ke koupi a tak si návštěvníci mohli vyzkoušet s našimi kupci pěkně smlouvat! A nejen za skutečné peníze, ale také za pomyslné artefakty, které se skutečně nalezly v krumlovském regionu a které obdržely děti u bran. Ty měly za úkol vyměňovat s vybranými kupci a získávat tak za ně jiné cenné zboží, které se k nám dostávalo jako importy. Malí i velcí si tak mohli vytvořit přehledný obraz, jaké předměty a materiály se tu kdy nacházely, jak se vyvíjely a také jakou roli hrály v pravěkém obchodu.

A aby to nebylo všechno jen o řemeslech a obchodu, opět jsme oba dny prokládali pravidelným kulturním programem. Návštěvníci si mohli poslechnout čtyři odborné přednášky. Petr Zítka s názornými ukázkami popisoval štípání kamene, Petr „Lunwer“ Bílek vysvětlil, co prozrazují o druidech archeologické a historické prameny, Petr „Křižák“ Ondroušek rozesmál dav přihlížejících při své přednášce o výrobě keltských zbraní a Petr „Indy“ Havelka předvedl, jak daleko je možno zasáhnout s nejstaršími pravěkými střelnými zbraněmi a Ľubomír Novák předvedl, jak vypadal oděv raněstředověkého Faeřana od pláště až po spodní prádlo. Ale ani kultura v programu nechyběla. Po loňském úspěchu jsme museli zopakovat pohádku Ivo Vrby o pravěkých hudebních nástrojích, která v dětech budila velké zapálení pro vlastní hudební tvorbu, a také módní přehlídku, která zase pobavila dospělé. O pravěké modely a modelky letos nebyla nouze a tak návštěvníci mohli vidět, že krása a elegance byly důležitou součástí každého období. A elegantní, pochmurnou krásou, oplýval i výše popsaný pohřební rituál, inspirovaný skutečným nálezem germánských hrobů v nedaleké Lékařově Lhotě. Když do ticha, které následovalo po funerálním tanci, vzplála v padajícím šeru hranice a tanečnice se jedna po druhé šly poklonit padlému bojovníkovi, atmosféra by se dala krájet. Mrazivé zakončení soboty tak návštěvníkům naznačilo i temnější stránky pravěku a ukázalo jednu z nejdůležitějších složek pravěkých společností.

Nyní nezbývá než závěrem ještě jednou poděkovat všem zúčastněným za výbornou týmovou práci a těšit se ze vzpomínek na báječný a smysluplně strávený víkend. A doufat, že příští rok se v Kupecké osadě Krumbenowe sejdeme touto dobou v ještě hojnějším počtu a s novými nápady, jak vám přiblížit pravěk a archeologii ještě lépe!

Fotogalerii naleznete na naší facebookové stránce zde! (foto Jana Lohnická) Video si pak můžete pustit na našem kanále YouTube zde! (kamera a střih Radim Kuře Vaňous, Videodorant)

VELKÝ DÍK TĚMTO VŠEM!!!

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page