top of page
  • Veronika Mikešová a Tomáš Chlup

Pojďte s námi do polí aneb fotoreport z archeologických sběrů


Před nedávnem jsme vám slíbili velkou fotoreportáž z povrchových sběrů, které náš Ústav archeologické památkové péče středních Čech provedl ve spolupráci se studenty Ústavu pro archeologii FF UK během března. Povrchové sběry jsou totiž velmi důležitou archeologickou metodou, s jejíž pomocí dokážeme zjistit mnohé o tom, jaké stopy minulosti se skrývají pod zemí, aniž bychom do té země museli kopnout. Zjednodušeně řečeno, archeologové při sběrech procházejí čerstvě zorané pole a sbírají nálezy, které orba vyvlekla na povrch. Díky březnovým sběrům jsme tak objevili dvě nové archeologické lokality - jednu z mladší doby kamenné na pomezí obcí Velim a Pňov-Předhradí (konkrétně se jedná o vesnici kultury s vypíchanou keramikou) a jednu z konce pozdní doby kamenné (eneolitu) u Luštěnic. Tu velimskou, včetně metody sběru, vám představíme nyní ve fotoreportáži, tu luštěnickou zase příště i se zhodnocením nálezů.

 

Za spolupráci a dobrou náladu při sběrech děkujeme studentům...:

Michalu Kotýnkovi

Bětce Mandelové

Mišce Martinkové

Elišce Němcové

Danovi Štochlovi

Filipu Walterovi

...a kolegům:

Jarmile Švédové

Pepovi Dufkovi

Za pomoc při realizaci sběrů a jejich umožnění bychom rádi poděkovali kolegům z Muzea Mladoboleslavka, společnosti SALIMA družstvo Velim, obci Velim, obci Luštěnice a její paní starostce Mgr. Magdaleně Fišerové.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page