Please reload

Nejnovější příspěvky

Pravěkou krajinou s archeologem. Na hradiště Skalku u Velimi z doby bronzové.

15/04/2019

Autor textu:

Vydejte se s námi za poznáním významné lokality z doby bronzové, která již před více než 130 lety upoutala svými nálezy zájem archeologů. Na velimské Skalce a jejím okolí se rozkládalo jedno z největších hradišť našeho pravěku a situace odkryté dlouhodobým záchranným archeologickým výzkumem umožnily nahlédnout do života a událostí na přelomu střední a mladší doby bronzové.

 

 

Srdečně vás zveme v neděli 21. dubna 2019, při příležitosti předešlého Mezinárodního dne památek a sídel, a nadcházejícího Dne Země ke komentované vycházce na archeologickou lokalitu.

 

V 15:00 hodin se setkáme ve Velimi v Palackého ulici u železničního přejezdu (viz mapa). Průvodcem na cestě za poznáním minulosti nám bude Bc. Dražen Šťastný z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, podílející se na výzkumu této lokality, která je již z velké části zastavěna, a proto barvitý popis dávných časů pro ilustraci doplní obrazové informace. Dozvíte se, jak zde probíhal archeologický výzkum, co na kterých místech všechno odhalil, a jak mohl celý areál vypadat před více jak třemi tisíci lety. Uvnitř  areálu této pravěké památky jsou i dvě památky přírodní, z geologické minulosti, na které bude také upozorněno.

 

Více o výzkumu této zajímavé lokality a neobvyklých nálezech, které na ní naši kolegové objevili, se dozvíte v rozhovoru s archeologem Milošem Vávrou. 

Těšíme se na vás 21. dubna 2019 v 15 hodin ve Velimi.


Děti a psy vezměte s sebou! Vstupné symbolických 10 Kč.

 

 

 

 

 

Please reload

Please reload

Archiv