top of page
  • Johana Tlustá a Julie Tomsová

Vítání jara s Kelty na Beltainu


Přečkat zimu pro nás, současné lidi, již není takové úskalí a obtíž, zato naši předci to tak snadné neměli. Mrazivé počasí, omezené zásoby jídla, nemoci… S koncem zimy tak pochopitelně přicházela radost, úleva, ale i velké oslavy. Blížilo se totiž příznivější období, v němž příroda po náročných a dlouhých měsících znovu ožívala a plodiny začínaly růst.

Beltainové slavnosti na zámku Nižbor.
 

Po tisíce let nejspíše lidé mnoha kultur oslavovali příchod jara různými způsoby. Díky irské mytologii víme, jak tento přechod ročních období slavili třeba dávní Keltové. Dochovaly se nám totiž zmínky o čtyřech hlavních keltských svátcích a jedním z nich byl právě Beltain. Keltové jej slavili na přelomu dubna a května, kdy se dobytek po zimě opět vyháněl na pastviny. Beltain byl spojován s rozděláváním ohňů, hostinami, tancem a rituály. Právě ty měly symbolizovat očistu od všeho zlého a zajistit ochranu dobytka, úrody i lidí. Připomíná vám to něco? Skutečně, dodnes velmi oblíbené Pálení čarodějnic má s Beltainem opravdu mnoho společného.

Vítání jara s Kelty na zámku Nižbor

Beltain si každoročně připomínáme a vítáme příchod jara i na zámku Nižbor, kde od roku 2004 sídlí Informační centrum keltské kultury spravované Ústavem archeologické památkové péče středních Čech. Zámecké nádvoří se tak i letos zaplnilo "dávnými Kelty" a v sobotu 27. dubna 2019, již tradičně v pravé poledne, vypukly bujaré radovánky. Skvělou atmosféru Beltainových oslav podtrhla hudební vystoupení plná keltských rytmů v podání úžasných kapel Blue Squadron Pipe Band, Dick O´Brass, Alison a Sona. Potěchou pro oči pak byly působivé choreografie plné energie, které předvedla taneční skupina Gall-Tír. Pro ty, které keltská hudba nenechá klidně stát, byla připravena i výuka irských tanců.

Beltainové slavnosti zahájila kapela Blue Squadron Pipe Band.

Kromě tance a hudebních představení návštěvníky potěšily i souboje legendárních bojovníků z Vousova kmene. Do bitvy se zapojily taktéž mladí válečníci, a to jak na straně Římanů, tak i barbarů.

Nejen návštěvníci, ale i organizátoři si letošní oslavy náramně užili. Podařenou akci nezhatily ani krátké dešťové přeháňky, při nichž se většina z nás naopak svorně shodla, že přesně tak by správný Beltain měl vypadat. Teplé počasí a dostatek vláhy, která nasytí přírodu a snad přinese v daném roce bohatou úrodu!

Vítání jara s Kelty na Beltainu

Nechyběly ani ukázky dobových oděvů, nástrojů, zbraní a běžných každodenních předmětů. Návštěvníci slavnosti měli rovněž příležitost zhlédnout po zimě znovuotevřenou stálou expozici o Keltech v srdci Čech... a co bylo před nimi a výstavu Prvorepubliková archeologie, které připomínají nejen umění a kulturu dávných Keltů a historii slavného oppida Stradonice ležícího na (od zámku) protilehlém kopci, ale i archeologii, vědu, která nám toto poznání zprostředkovává.

Bronzový koník z Mladé Boleslavi. Jeden z cenných nálezů a současně logo ÚAPPSČ. Stálá expozice ICKK na zámku Nižbor.

Nabitý program tradičně završila ohňová show a poté se již návštěvníci vydali vstříc svým domovům. Mnozí s myšlenkou, jak se už těší, až se na podzim na Nižboru potkáme zase a oslavíme společně keltský svátek Samhain.

 

Autorka fotografií: Lucie Velechovská.

Další fotografie z letošního ročníku ke zhlédnutí na našem Facebooku.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page