top of page
  • Julie Tomsová

Germánská svatba na Pičhoře


Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p. o., ve spolupráci s obcí Dobřichov vás v úterý 28. května 2019 srdečně zve na popularizačně-vzdělávací akci s názvem Germánská svatba na Pičhoře. Historická performance proběhne v rámci oživování naučné Stezky Markomanů, zbudované na lokalitě v roce 2014, a je určena nejen obyvatelům regionu, ale i všem zájemcům o dávnou minulost naší země.

 

Pičhora, malebné návrší nad Dobřichovem, je významnou archeologickou lokalitou, kde se na počátku 1. století n. l. nacházelo velmi bohaté germánské pohřebiště. To je spojováno s horizontem Marobudovy říše, jedním z vrcholných období doby římské na našem území. Pohřebiště zkoumal již na konci 19. století slavný archeolog Josef Ladislav Píč, a pro velmi luxusní a početné nálezy mu archeologové věnují pozornost dodnes. Každoročně na konci jara se zde pak pořádají oživené dny, během nichž se návrší zaplní "divokými Germány", kteří široké veřejnosti představují způsob života, řemesla a kulturu zdejších dávných obyvatel.

Letos se na Pičhoře odehraje svatba!

Abychom svět germánských Markomanů přiblížili i dětem, již tradičně připravujeme s místní základní školou související dopolední program. Děti se s námi vydají zpět do minulosti a vyzkouší si, jak se v tehdejší době žilo na místech, která jsou jim důvěrně známá. Během přípravy svatebního obřadu a hostiny si tak vyzkouší i mnohé z dovedností a umění našich pravěkých předků.

Večerní část programu, určená zájemcům z řad široké veřejnosti, započne v 17:30. Slavnost odstartuje společný průvod, mířící z Horní návsi v Dobřichově na Pičhoru. Historickou performance oživí dobové kostýmy, hudební a taneční vystoupení, ohně a bohatá hostina. Chybět nebude ani krátká archeologická přednáška o minulosti lokality.

Program pro širokou veřejnost započne v 17:30 na Horní návsi obce Dobřichov.

Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi a je zdarma.

 

Autorka fotografií: Jana Lohnická.

Další fotografie z minulého ročníku najdete na našem Facebooku.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page