top of page
  • Julie Tomsová

Mrtví jdou za sluncem. Evropa v odlesku bronzu


Srdečně vás zveme do Regionálního muzea v Jílovém u Prahy na výstavu o době bronzové Mrtví jdou za sluncem - Evropa v odlesku bronzu, na které se autorsky podílel i náš kolega, archeolog Lubor Smejtek. Mimořádnou výstavu na téma pohřebního ritu a kultury doby bronzové můžete v tamním muzeu zhlédnout až do začátku listopadu.

 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy ve spolupráci s řadou institucí a odborných pracovišť, včetně Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, si ve své nové výstavě připravilo pro návštěvníky skutečné lahůdky. Představuje unikátní originální archeologické nálezy nebo jejich repliky z českého prostředí i oblasti Středomoří. Navzdory značným geografickým vzdálenostem totiž v době bronzové tvořila Evropa spolu se Středomořím jeden kulturní a ideový prostor.

Mezi exponáty tak návštěvníci naleznou řadu archeologických nálezů domácí provenience (zejména z nedávno ukončeného záchranného výzkumu realizovaného při stavbě dálnice D35), množství depotů z mladší doby bronzové ( včetně slavného depotu z Blučiny nebo Klentnice) a rekonstrukce žárových hrobů lužické kultury. Podobu tehdejší kultury pohřbívání dokreslí unikátní a vzácné repliky nálezů z mykénských hrobů zapůjčené z Národního muzea.

Takto ojedinělý a bohatý soubor artefaktů bývá u nás takto pohromadě představován veřejnosti jen výjimečně a proto si výstavu určitě nenechte ujít!

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page