top of page
  • Julie Tomsová

Komentovaná vycházka po Naučné stezce Markomanů za hroby bohatých Germánů


Vydejte se s námi za poznáním významné lokality z doby římské, která již před více než 120 lety upoutala svými nálezy zájem archeologů. Společně s autorem Naučné stezky Markomanů a pracovníkem Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Mgr. Zdeňkem Benešem, se projdeme po stezce, která nás zavede až na Pičhoru, malebné návrší nad Dobřichovem, kde se na počátku 1. století n. l. nacházelo velmi bohaté germánské pohřebiště. To je spojováno s horizontem Marobudovy říše, jedním z vrcholných období doby římské na našem území. Pohřebiště zkoumal již na konci 19. století slavný archeolog Josef Ladislav Píč, a pro velmi luxusní a početné nálezy mu archeologové věnují pozornost dodnes.

Srdečně vás zveme v sobotu 14. září 2019 na komentovanou vycházku na jednu z nejpozoruhodnějších lokalit doby římské u nás. Setkáme se ve dvě hodiny na Horní návsi v Dobřichově (u počátku Naučné stezky Markomanů), viz obrázek.

Chce-li se dozvědět více o pozoruhodných nálezech z místního pohřebiště nebo o archeologickém výzkumu (aneb "kterak profesor Píč se svými přáteli na Pičhoře kopal"), který tuto lokalitu trvale proslavil, navštivte virtuální Stezku Markomanů.

Každoročně na konci jara se pracovníci našeho ústavu a další archeologičtí nadšenci setkávají na Pičhoře a v rámci oživených dní coby „Divocí Germáni“ široké veřejnosti představují způsob života, řemesla a kulturu zdejších dávných obyvatel. Letos jsme na Pičhoře dokonce oslavili germánskou svatbu!

 

Těšíme se na Vás 14. září ve 14 hod v Dobřichově.

Děti a psy vezměte s sebou! Vstupné symbolických 10 Kč.

Fotografie: archiv ÚAPPSČ.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page