top of page
  • Veronika Puhačová

Zveme Vás na výstavu Klenoty středočeského pravěku

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p. o. Vás srdečně zve na výstavu Klenoty středočeského pravěku. Ta navazuje na stejnojmennou publikaci z loňského roku, která poutavě vypráví 13 archeologických příběhů z 13 různých míst středních Čech. Návštěvníci nyní dostanou možnost si tyto pravěké „klenoty“ prohlédnout na vlastní oči, a to jak originální nálezy, tak i jejich věrné repliky. A samozřejmě také něco navíc.

 

Výstava Klenoty středočeského pravěku je založena na výsledcích terénních výzkumů, které se snaží ukázat veřejnosti v novém světle kontextu současnosti. Témata jako je využívání surovinových zdrojů, usedlý způsob života, sociální hierarchie, nakládání se zemřelými, estetické cítění, mocenské a náboženské konflikty či touha po majetku a inovacích jsou totiž dnes stejně aktuální, jako byly před tisíciletími. Těmto kořenům současné společnosti se věnují jednotlivá zastavení výstavy v 13 chronologicky řazených příbězích spolu s působivými archeologickými nálezy. Výstava je otevřena od 3. 7. 2020 v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor.

Návštěvníci nebudou ovšem odkázáni pouze na pozorování předmětů za sklem vitrín a čtení textů, ale některé z vystavených předmětů si budou moci i osahat. Tedy alespoň ve formě replik, jejichž výroba mnohdy dokáže potrápit i moderní řemeslníky. Interaktivní stanoviště jako vrtání kamenných seker či ražba keltských mincí pak potěší (nejen) mladší návštěvníky, chybět nebude ani oblíbená místnost s kinosál(k)em, která zájemce zavede přímo do terénu. Highlightem mezi exponáty bude nepochybně ikonická hlava kance, která byla původně součástí honosného keltského vědra. A kromě působivých fotografií výstavu doprovodí i množství ilustrací, které vykreslí představu života v pravěku.

Jak lidé v mladší době kamenné hospodařili s vodou? Kdy se zrodil dálkový obchod a jakou roli v něm střední Čechy v některých dobách hrály? Provázelo násilí člověka již od pravěku? Jakým způsobem se proměňoval vztah k mrtvým? Kdy se u nás začaly používat peníze? Toužily místní ženy vždy po kráse, a jak si k ní pomáhaly? Jakými metodami to zjišťujeme? A jak se to projevilo na místech, kde nyní žijeme my a kterými denně procházíme? Všichni, kteří si kladou podobné otázky, by si tuto výstavu neměli nechat ujít. Domů si z ní mohou odnést kromě zážitků také publikaci Klenoty středočeského pravěku, ve které naleznou všech 13 kompletních příběhů včetně fotografií a ilustrací. Malí badatelé se zase určitě rádi chopí úkolů, které jsme jim připravili v dětském katalogu k výstavě – Kreativním průvodci Klenoty středočeského pravěku.

Výstava Klenoty středočeského pravěku je zájemcům otevřena od 3. 7. 2020 v Informačním centru keltské kultury a k vidění bude do konce října 2020.

Klenoty středočeského pravěku

Návštěvu výstavy je ideální spojit s prohlídkou expozice „Keltové v srdci Čech… a co bylo před nimi“. Vhodným rozšířením je také procházka na samotné keltské oppidum Stradonice, které se nachází v těsné blízkosti zámku.

 

KE STAŽENÍ:

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page