top of page
  • Johana Tlustá

Tipy na archeovýlety po Česku I.

Toto léto budeme pravděpodobně trávit převážně v Česku. Ale není třeba zoufat, Česká republika naskýtá mnoho krásných míst a na archeologické lokality je také bohatá. Připravili jsme si proto pro Vás tipy na výlety s archeologickou tématikou, a to přímo od archeologů. Zeptali jsme se našich kolegů, jakou českou archeologickou lokalitu mají rádi a doporučili by jí k návštěvě. Tato místa Vám během léta budeme průběžně představovat skrze tento seriál.

 

František DOUBEK

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Určitě bych neutíkal nikam daleko a zůstal bych na domácí hroudě v Polabí. Mezi Mělníkem a Kolínem je zajímavých možností několik. Samotný Mělník není asi potřeba jednotlivě rozepisovat, to je historie sama o sobě. Když To pak vezmu proti proudu tak hradiště Kozly, Stará Boleslav, Lázně Toušeň s hrádkem i hradištěm, Čelákovice s pohřebištěm „upírů", Byšičky s torzem kamenného mostu, Lysá nad Labem, celocihelný hrad Kostomlaty nad Labem, Nymburk s pravěkou mohylou a sladovnou, Libice nad Cidlinou a nakonec Kolín, který poskytl velké množství významných archeologických nálezů, které je možné vidět ve zdejším muzeu.

Byšičky

Eliška NĚMCOVÁ

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Zajímavým místem na procházku je údolí řeky Šembery ve středních Čechách. Na katastru obce Doubravčice narazíte na pravěké hradiště Staré (Pusté) Zámky, které se staly v 8. století jedním z nejstarších středověkých opevněných center v Čechách. Dobře viditelné je opevnění, příkopy a valy, vystavěné v době halštatské a raném středověku. Ve 14. století zde stál také hrádek Šember, jemuž se staly osudným husitské války.

Údolí řeky Šembery

Údolí řeky Šembery

Vojtěch VOLF

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Nikdy nezklame hradiště Dřevíč na okrese Louny. Usazené v kouzelné a dobře ukryté krajině Džbánska, v sobě kombinuje více zajímavých prvků – významné raně středověké hradiště se zmínkou v Kosmově kronice, navazující na tradici hory masivně opevněné od pozdní doby kamenné. Na předhradí terénní relikty mlado a pozdně hradištního dvorce se sakrální stavbou – tzv. Rychvaldu. A konečně romantický historický statek těsně pod valy hradiště, spravovaný Františkem Skálou (radost pro oko staromilce) s jeho dílem – dřevěnou Archou, kotvící v poli nedaleko statku.

Hradiště Dřevíč

 

Fotografie pocházejí z osobních archivů autorů příspěvků, nebo z veřejně přístupných zdrojů.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page