top of page
  • Veronika Puhačová

Zveme vás na křest publikace Klenoty středočeského pravěku


Pojďte s námi pootevřít archeologickou bránu v čase a podívat se do pravěkého srdce Čech! Srdečně vás zveme na křest populárně-naučné publikace Klenoty středočeského pravěku. Ta poutavě vypráví 13 příběhů ze 13 různých míst středních Čech, jejichž dávnou minulost archeologové odhalili. Knihu i související originální nálezy Vám představíme 9. dubna 2019 v 16:30 ve Středočeské centrále cestovního ruchu.

 
Klenoty středočeského pravěku

Publikace Klenoty středočeského pravěku je založena na výsledcích terénních výzkumů, které se snaží ukázat veřejnosti v novém světle kontextu současnosti. Pootevírá bránu času do hluboké minulosti středních Čech, která ke čtenářům promlouvá prostřednictvím archeologických nálezů, cenného kulturního dědictví. Ve 13 chronologicky řazených kapitolách je představeno široké spektrum problémů a jevů, které můžeme prostřednictvím vědeckého bádání zkoumat. Jak lidé v mladší době kamenné hospodařili s vodou? Kdy se zrodil dálkový obchod a jakou roli v něm střední Čechy v některých dobách hrály? Provázelo násilí člověka již od pravěku? Jakým způsobem se proměňoval vztah k mrtvým? Kdy se u nás začaly používat peníze? Toužily místní ženy vždy po kráse, a jak si k ní pomáhaly? Jakými metodami to zjišťujeme? A jak se to projevilo na místech, kde nyní žijeme my a kterými denně procházíme?

Klenoty středočeského pravěku

To vše publikace díky nálezům těchto „pravěkých klenotů“ prozrazuje. A také mnohem více. „Naše vlastní existence, každého jedince, je na jednu stranu velmi pomíjivá, ale zároveň po sobě zanechá nesmazatelné stopy, které mohou ovlivnit i generace od nás tolik vzdálené. Na to bychom v dnešní zrychlené konzumní době neměli zapomínat,“ říká Veronika Puhačová, autorka koncepce a členka autorského týmu.

Pohled na hradiště Závist z panského domu v Dolních Břežanech. Kresba A. Šimečková, digitální kolorování M. Puhač

Texty ve formě čtivého vyprávění kombinují odborné archeologické poznatky s jejich srozumitelnou interpretací, do níž probleskují střípky života našich pravěkých předchůdců. Kapitoly vznikaly ve spolupráci s archeology Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, kteří konkrétní výzkumy vedli. Publikace je provázena množstvím terénních i umělecky laděných fotografií z dílny studia Abalon s.r.o. a Jany Lohnické a bohatě proložena archeologickými rekonstrukcemi ilustrátorů Anežky Šimečkové a Michala Puhače. Klenoty středočeského pravěku jsou tak finálním výstupem archeologické práce, který ocení široké publikum zájemců o historii.

Publikace vznikla díky finanční podpoře Středočeského kraje.

Vydal ji Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p. o. a bude v tištěné verzi k zakoupení po domluvě na adrese Nad Olšinami 448/3, Praha 10, prostřednictvím webu Cesty archeologie a www.uappsc.cz , v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor a ve vybraných kulturních organizacích Středočeského kraje.

Křest populárně-naučné publikace Klenoty středočeského pravěku proběhne 9. dubna 2019 v 16:30 ve Středočeské centrále cestovního ruchu v Husově ulici a bude doplněn vystavením vybraných archeologických nálezů, o nichž kniha pojednává, a také některých fotografií a ilustrací. O hudební doprovod se postará kapela Iby and Pops.

Budeme se na vás těšit!

Klenoty středočeského pravěku

Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page