top of page
  • Veronika Puhačová

Kupecká osada Krumbenowe získala Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie Zlatý mamut


Milí čtenáři a návštěvníci našich popularizačních akcí, rádi bychom se s vámi podělili o radostnou novinku. Akce Kupecká osada Krumbenowe, kterou každoročně v září pořádáme společně s Regionálním muzeem v Českém Krumlově pod hlavičkou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, získala Zlatého mamuta.

 
Ocenění Zlatý mamut. Foto J. Horák

Zlatý mamut - Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie, jak zní celý název ocenění, byl letos prvně udílen v partnerství tří prestižních institucí: Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. Tyto tři instituce v sobě propojují výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie, a také akademické, univerzitní a muzejní prostředí. Cílem uzavřeného partnerství je dle oficiální "mamutí" charakteristiky motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě. Cenu zaštítili předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., rektor Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. a předchozí ministr kultury ČR PhDr. Ilja Šmíd. Stručně řečeno, jedná se sice o nové, leč velmi prestižní ocenění, o jehož získání bychom nesnili snad ani v těch nejtajnějších profesních snech. Kdyby nám ovšem několik z našich kolegů a přátel několik měsíců nepřipomínalo, že Kupecká osada Krumbenowe je zdařilá akce a že bychom ji rozhodně měli přihlásit.

Logo soutěže Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie Zlatý mamut.

A tak jsme to na poslední chvíli v prosinci loňského roku učinili a Krumbenowe, které přesně před šesti lety vymyslely archeoložky Lucie Šmahelová a Veronika Puhačová jako malý meziinstitucionální workshop a který se od té doby rozrostl v akci s téměř pětitisícovou návštěvností, přihlásili. A jaké bylo naše překvapení, když v pondělí 8. 4. 2019 získala tato popularizační aktivita 1. místo Zlatého mamuta v kategorii Hlavní cena. Vyhlášení proběhlo v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a cenu převzala (s patřičným dojetím, jak je vidno z fotografií), jedna ze samotných organizátorek, Lucie Šmahelová. V konkurenci 38 přihlášených skvělých popularizačních projektů je pro nás takové umístění obrovskou ctí, ale zároveň i inspirací a motivací do další práce! A finanční odměnu 50 000 Kč samozřejmě využijeme již brzy, hned při přípravách dalšího ročníku Krumbenowe, který proběhne 7. a 8. září 2019.

Lucie Šmahelová přebírá ocenění. Foto Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

Naše poděkování patří nejen komisi, která Krumbenowe udělila takovou poctu, ale také našim partnerům. Především Regionálnímu muzeu v Českém Krumlově, jeho řediteli i zaměstnancům, kteří s obrovským entuziasmem nalijí do akce každoročně mnoho energie, finančních prostředků i fyzických sil. Díky patří také pracovníkům meziregionálního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, Mezinárodní kulturní platforma I-CULT ATCZ59, který Krumbenowe od loňského roku finančně podporuje, a samozřejmě také Středočeskému kraji, který jakožto zřizovatel podporuje náš Ústav archeologické památkové péče středních Čech. A závěrečné, ovšem neméně podstatné díky směřujeme všem téměř 170 lektorům a dobrovolníkům, kteří s námi Kupeckou osadu v loňském roce již popáté vybudovali a kteří svou profesionalitou a kreativitou podporují směr, kterým jsme se v rámci popularizace archeologie a vzdělávání společnosti vydali. Nejde nám totiž jen o prostou prezentaci archeologických výsledků, ale chceme kráčet cestou za vzdělanou, ohleduplnou a trvale udržitelnou společností, která si váží své minulosti a záleží jí na budoucnosti. A Zlatý mamut nám rozhodně pomůže tuto stezku dále prošlapávat.

Děkujeme!

Závěrem bychom také rádi pogratulovali kolegům z dalších archeologických institucí, kteří se se svými vynikajícími projekty umístili v dalších kategoriích a místech:

HLAVNÍ CENA

2. místo - kolektiv autorů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. za Archeologické 3D virtuální muzeum

3. místo - Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska a kol.: Průvodce pražskou archeologií - Památky známé, neznámé i skryté

MUZEJNÍ CENA 1. místo - Karolina a Jakub Klinečtí: Žít pravěk - edukační program v Archeoskanzenu Březno u Loun

2. místo - Pavlína Komínková, Marek Novák, Lubomír Janeček a Antonín Štrof: Cesta do pravěku Blanenska

3. místo - Michal Beránek a Milena Pečárková: Dílna archeologa v Muzeu Cheb

STUDENTSKÁ CENA

1. místo - Tereza Lefnerová, Jan Havelka a Ladislav Čejka: Oživlý pravěk - edukačně zážitkový program v pravěké osadě Křivolík

2. místo - Martin Košťál, Emil Holek, Tereza Polláková a Ema Galocinová: Virtuální trojrozměrné archeoparky na Vysočině

Všem oceněnými srdečně gratulujeme!

Autorky konceptu a organizátorky Kupecké osady Krumbenowe Lucie Šmahelová a Veronika Puhačová. Foto J. Horák

Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page